mumble/logrotate config patch

Roy Sigurd Karlsbakk roy at karlsbakk.net
Sun Sep 6 10:46:46 UTC 2009


hi

if the mumble server is installed and stopped, the postrotate script 
for logrotate fails, making cron whine. this little change should fix 
this.

roy

--- mumble-server.orig	2009-09-06 12:40:53.152620830 +0200
+++ mumble-server	2009-09-06 12:45:32.712618628 +0200
@@ -5,6 +5,7 @@
 	delaycompress
 	missingok
 	postrotate
+		[ -f /var/run/mumble-server/mumble-server.pid ] || exit
 		start-stop-daemon --quiet --stop --signal 1 --exec /usr/sbin/ 
murmurd --user mumble-server --pidfile /var/run/mumble-server/mumble- 
server.pid
 	endscript
 }

--
Roy Sigurd Karlsbakk
(+47) 97542685 / (+354) 615-1763
roy at karlsbakk.net
http://blogg.karlsbakk.net/
--
I all pedagogikk er det essensielt at pensum presenteres 
intelligibelt. Det er et elementært imperativ for alle pedagoger å 
unngå eksessiv anvendelse av idiomer med fremmed opprinnelse. I de 
fleste tilfeller eksisterer adekvate og relevante synonymer på norsk.

More information about the ubuntu-server mailing list