nfs4acl?

Roy Sigurd Karlsbakk roy at karlsbakk.net
Tue Jun 30 10:49:14 UTC 2009


Hi all

Is it likely that nfs4acl will be included in the next release? It's  
about time to move over to newer stuff...

roy
--
Roy Sigurd Karlsbakk
(+47) 97542685
roy at karlsbakk.net
http://blogg.karlsbakk.net/
--
I all pedagogikk er det essensielt at pensum presenteres  
intelligibelt. Det er et elementært imperativ for alle pedagoger å  
unngå eksessiv anvendelse av idiomer med fremmed opprinnelse. I de  
fleste tilfeller eksisterer adekvate og relevante synonymer på norsk.

More information about the ubuntu-server mailing list