Permissions on /var/www

Roy Sigurd Karlsbakk roy at karlsbakk.net
Mon Aug 17 12:18:38 UTC 2009


On 17. aug.. 2009, at 13.43, Armindo Silva wrote:

> Shouldn't be owned by www-data so apache can write there?


No. Allowing the apache user to change or delete its website is no  
good and allows for much easier hacking/defacing the site(s) on the  
box. If the apache user cannot write to /var/www, a security bug in  
the web server won't allow the hacker write access to /var/www, so  
less harm done.

roy
--
Roy Sigurd Karlsbakk
(+47) 97542685
roy at karlsbakk.net
http://blogg.karlsbakk.net/
--
I all pedagogikk er det essensielt at pensum presenteres  
intelligibelt. Det er et elementært imperativ for alle pedagoger å  
unngå eksessiv anvendelse av idiomer med fremmed opprinnelse. I de  
fleste tilfeller eksisterer adekvate og relevante synonymer på norsk.

More information about the ubuntu-server mailing list