[Bug 1203556] [NEW] Ubuntu - Saucy Salamander: Auth-mod not working

Doomin 1203556 at bugs.launchpad.net
Sun Jul 21 18:25:52 UTC 2013


Public bug reported:

Ubuntu - Saucy Salamander: 
sudo apt-get install libapache2-mod-auth-mysql

Message:
Pakiet libapache2-mod-auth-mysql nie ma dostępnej wersji, ale odnosi się do niego inny pakiet.
Zazwyczaj oznacza to, że pakietu brakuje, został zastąpiony przez inny
pakiet lub nie jest dostępny przy pomocy obecnie ustawionych źródeł.

E: Pakiet libapache2-mod-auth-mysql nie ma kandydata do instalacji.

** Affects: mod-auth-mysql (Ubuntu)
     Importance: Undecided
         Status: New

-- 
You received this bug notification because you are a member of Ubuntu
Server Team, which is subscribed to mod-auth-mysql in Ubuntu.
https://bugs.launchpad.net/bugs/1203556

Title:
  Ubuntu - Saucy Salamander: Auth-mod not working

To manage notifications about this bug go to:
https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+source/mod-auth-mysql/+bug/1203556/+subscriptionsMore information about the Ubuntu-server-bugs mailing list