Protokoll IRC-möte 24/11 -2010

Håkan S hakan_thn at yahoo.se
Sat Nov 27 16:44:59 GMT 2010


Dagordning:
- Hej och presentation
1. Val av mötesordförande
2. Val av protokollförare
3. Godkännande av tillförordnad Team Leader.
4. Locots organisation. Definition av locot och dess medlemmar.
5. Strukturering av locots informationskanaler.
6. Projektstyrning. Vad ska vi använda för verktyg för att styra våra olika projekt?
7. Näste möte - när?
8. Övrigt
 a. Förslag på förberedelse inför nästa LoCo ReApproval
 b. Projektsida på Launchpad för Ubuntunyheter.nu, 

HakanS öpnnade mötet och hälsade alla välkomna

Närvarande:
amelia
andol
barzam
bittin
dagon__
Elfa
Farmfield
FranzStrudel
foobaren
gusnan
HakanS
Hylas
jtinfors
loco
madbear
m1rage
Nafallo
Pavel__
peetra
Philip5
plun_
PontusOhman
scp1
Svendus
tumba25
urban_anjar
vulfgar

Sittande TeamLeader Farmfield förklarade att han bett HakanS att styra upp allt inför mötet.
 
1. Val av mötesordförande
Nafallo är valdes till mötesordförande.

2. Val av protokollförare
HakanS valdes att föra protokollet

3. Godkännande av tillförordnad Team Leader.
Sittande TL Farmfield förklarade att ansåg att han han inte var lämplig att genomföra vad som behövs göras för att locot ska bli godkänt, och att han ville att HakanS tar över som tillförordnad Team Leader.
HakanS redogjorde för hur han vill arbeta som Team Leader.
En diskussion vidtog om lämpligheten av att genomföra denna omröstning på ett IRC-möte samt om det är beslutsmässigt.
Efter detta vidtog omröstning.

Ska Farmfield ska sitta kvar som TL tills den 30 april 2011?
3 för, 17 emot, 5 blanka

Ska HakanS väljas till tillforordnad TL fram tills den 30 april 2011?
17 för, 1 emot, 8 blanka


4. Locots organisation. Definition av locot och dess medlemmar.
Det fastslogs att vi ska definiera locots medlemmar som de som är medlemmar i gemenskapens launchpad-team 

Därefter tog en diskussion vid om projektstyrning, men eftersom mötet pågått länge och klockan var mycket beslutades att ta resterande mötespunkter på nästkommande möte.

7. Nästa möte
TeamLeader och TeamContakt fick i uppdrag att bestämma tidpunkt för nästa möte.

Mötet avslutades.


More information about the ubuntu-se mailing list