Kallelse till LoCo-möte

Andreas Olsson andol at ubuntu.com
Fre Nov 19 13:44:36 GMT 2010


fre 2010-11-19 klockan 12:23 +0000 skrev Håkan S:
> Onsdagen den 24/11 kl. 20.00 kommer vi att ha ett möte i vår IRC-kanal
> #ubuntu-se-mote.
> Mer information om mötet finns att läsa här:
> https://wiki.ubuntu.com/SwedishTeam/M%C3%B6te/IRCM%C3%B6te1 

Vågar man hoppas på att dagordningen kommer att kompletteras med
ytterligare information? Ty jag antar att det till punkter i stil med
"Godkännande av tillförordnad Team Leader" liksom "Definition av locot
och dess medlemmar" finns bakgrundsinformation såväl som tänkta tankar
vilka kan tänkas vilja ha tagit del utav innan mötet?

// Andreas
-------------- next part --------------
En bilaga som inte var text, skiljdes ut...
Namn       : inte tillgänglig
Typ       : application/pgp-signature
Storlek: 836 bytes
Beskrivning: This is a digitally signed message part
URL        : https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-se/attachments/20101119/c59dbb40/attachment.pgp 


More information about the ubuntu-se mailing list