spotify

mattias mj at mjw.se
Mon Nov 8 21:34:21 GMT 2010


aha du kör den gissar ja då
ok om ja vill sänka?
On Mon, 2010-11-08 at 22:31 +0100, rancor wrote:
> Nej, den är på max hela tiden för mig.
> 
> // rancor
> 
> Den 2010 11 8 22:27 skrev "mattias" <mj at mjw.se>:
> > någon som kör den äkta klienten
> > dvs inte via winne
> > om så
> > har komit så långt att ja kan logga in fick hjälp av en seende att
> tolka
> > skärmen
> > men kombinationen för att höja tycks inte funka i linux
> > 
> > 
> > -- 
> > ubuntu-se mailing list
> > ubuntu-se at lists.ubuntu.com
> > https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-se
> 


More information about the ubuntu-se mailing list