spotify

mattias mj at mjw.se
Mon Nov 8 21:25:23 GMT 2010


någon som kör den äkta klienten
dvs inte via winne
om så
har komit så långt att ja kan logga in fick hjälp av en seende att tolka
skärmen
men kombinationen för att höja tycks inte funka i linux

More information about the ubuntu-se mailing list