Logg IRC-möte 8/12 -2010!

Pontus Öhman admin at id-10-t.se
Tors Dec 9 18:56:41 GMT 2010


18:59:46 <PontusOhman> #startmeeting
18:59:46 <WOPR`> Meeting started Wed Dec  8 18:59:46 2010 UTC.  The
chair is PontusOhman. Information about MeetBot at
http://wiki.debian.org/MeetBot.
18:59:46 <WOPR`> Useful Commands: #action #agreed #help #info #idea
#link #topic.
19:00:15 <HakanS> Hej och välkomna till detta loco-möte.
19:00:30 <HakanS> Innan vi drar igång mötet ber jag alla som ännu inte
gjort det, att läsa mötesreglerna
19:00:37 <HakanS> https://wiki.ubuntu.com/SwedishTeam/M%C3%
B6te/Riktlinjer
19:00:46 <HakanS> Den som vid upprepade tillfällen bryter mot reglerna
kommer att stängas av från mötet.
19:01:16 <HakanS> Pontus vill säga några ord om mötes-boten
19:01:25 <HakanS> Varsågod Pontus
19:01:54 <PontusOhman> Tackar HakanS
19:02:15 <PontusOhman> Vi har idag en bot som går under det fina nicket
WOPR` och som kommer att logga precis allt vi säger fram tills att jag
ber den sluta.
19:02:41 <PontusOhman> Då vi röstar så använder vi oss som förr av +1
för Ja, -1 För nej samt 0 för blank.
19:02:54 <PontusOhman> Det finns även två-tre bra saker att känna till.
19:03:41 <PontusOhman> Har ni någon info ni vill lägga till, till mötet
så skriver ni  "#info BLA BLA" så läggs detta till.
19:04:02 <PontusOhman> Ni kan även använda er utav "#action ", men är
inte så väl bevandrad i denna.
19:04:25 <PontusOhman> Även "#idea " kan ni använda er utav om ni har
någon idé som ska loggföras.
19:04:30 <PontusOhman> Nu är jag klar :)
19:04:31 <Farmfield> ! (?wopr)
19:04:58 <HakanS> Tack Pontus.
19:05:03 <HakanS> Vilka är här för att närvara vid mötet?
19:05:07 <Christoffer> !
19:05:09 <HakanS> Ange gärna ert launchpad-id
19:05:10 <peetra__> _o/
19:05:16 <Christoffer> Christoffer-holmstedt
19:05:21 <peetra__> lp-id peetra
19:05:25 <m1rage> ~eliasson
19:05:32 <HakanS> hakans
19:05:32 <jannez> Janne Kurpinen  åhörare
19:05:40 <forslan> forslan
19:05:54 <Farmfield> farmfield
19:06:44 <PontusOhman> PontusOhman
19:07:09 <HakanS> Några mer?
19:07:48 <mghg_> mghg
19:08:06 <HakanS> Punkt 1. Val av mötesordförande.
19:08:09 <HakanS> Var vänliga att lämna förslag.
19:08:20 <Farmfield> HakanS
19:08:37 <peetra__> Understöder hakanS
19:08:41 <mghg_> +1
19:08:48 <Christoffer> +1
19:08:52 <PontusOhman> +1
19:09:00 <forslan> +1
19:09:06 <m1rage> +1
19:09:44 <HakanS> Fler förslag?
19:10:11 <PontusOhman> Nej
19:10:14 <HakanS> Kan vi välja HakanS till mötesordförande?
19:10:21 <PontusOhman> Ja
19:10:24 <peetra__> ja
19:10:26 <Christoffer> +1
19:10:34 <mghg_> +1
19:10:34 <m1rage> ja
19:11:11 <PontusOhman> chair HakanS
19:11:23 <PontusOhman> #chair HakanS
19:11:23 <WOPR`> Current chairs: HakanS PontusOhman
19:11:34 <HakanS> # info HakanS vald till mötesordförande
19:11:52 <HakanS> Punkt 2. Val av protokollförare.
19:11:53 <HakanS> Var vänliga att lämna förslag.
19:12:18 <HakanS> PontusOhman
19:12:22 <Farmfield> +1
19:12:23 <PontusOhman> +1
19:12:24 <peetra__> +1
19:12:26 <m1rage> +1
19:12:29 <mghg_> +1
19:12:32 <Christoffer> +1
19:12:35 <forslan> +1
19:12:52 <HakanS> Fler förslag?
19:12:59 <PontusOhman> Nej
19:13:14 <HakanS> Kan vi välja HakanS till protokollförare?
19:13:19 <mghg_> nej
19:13:35 <HakanS> Kan vi välja PontusOhman till protokollförare?
19:13:39 <mghg_> ja
19:13:40 <Christoffer> +1
19:13:41 <peetra__> +1
19:13:43 <HakanS> +1
19:13:46 <PontusOhman> ja
19:14:07 <m1rage> +1
19:14:58 <HakanS> # info PontusOhman vald till protokollförare
19:15:08 <HakanS> Punkt 3. Godkännande av protokoll från senaste mötet
19:15:16 <HakanS> Protokollet finns på
https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-se/2010-November/005092.html
19:15:57 <peetra__> +1
19:15:58 <PontusOhman> #info PontusOhman vald till protokollordförande
19:16:15 <HakanS> 5 min genomläsning
19:17:40 <mghg_> Jag är nöjd med protokollet
19:17:46 <Christoffer> +1
19:17:49 <m1rage> +1
19:18:13 <Farmfield> +1
19:18:27 <PontusOhman> +1 samma här
19:18:29 <HakanS> Kan vi godkänna protokollet?
19:18:48 <HakanS> Någon som behöver mer tid?
19:18:48 <mghg_> Ja
19:18:49 <PontusOhman> Ja, vi kan godkänna det!
19:18:57 <Christoffer> Ja
19:19:05 <m1rage> godkännes
19:19:07 <Christoffer> godkänn
19:19:22 * HakanS undrar om det var så smart att ställa två frågor
19:19:38 <PontusOhman> Tror inte det, men vi sköter det snyggt :)
19:20:31 <HakanS> #info Protokollet godkändes
19:21:10 <HakanS> Punkt 4. Strukturering av locots informationskanaler
19:21:24 <HakanS> Jag har gjort ett förslag som ligger här:
http://www.ubuntu-se.org/drupal/node/3085
19:21:43 <Farmfield> !
19:21:57 <PontusOhman> !
19:22:08 <HakanS> Farmfield har ordet.
19:22:11 <peetra__> !
19:22:17 <Farmfield> Imo vansinne att ha support i informationskanalen.
Slutade prenumerera härom dan just pga detta.
19:22:25 <Farmfield> Support bör ha egen kanal
19:22:37 <Farmfield> Jag är klar.
19:22:57 <Christoffer> ! (informationskanalen?)
19:23:02 <HakanS> PontusOhman.
19:23:23 <PontusOhman> LoCo-Wikin har fel adress, den loopar tillbaka
till samma sida. Denna bör korrigeras till rätt URL.
19:23:28 <PontusOhman> Klar
19:23:54 <mghg_> !
19:24:27 <HakanS> Peetra__ har ordet.
19:24:30 <peetra__> Annars håller jag med om förslaget till
LoCo-organisation, men det saknas plats för umgänge och skitsnack, som
jag anser kan fortsätta finnas i forumet och irc ubuntu-se som förut
19:24:41 <peetra__> klar
19:25:03 <HakanS> Christoffer har ordet
19:25:15 <Christoffer> Farmfield vad syftar du på med
informationskanalen?
19:25:36 <HakanS> Farmfield kan svara.
19:25:55 <Farmfield> Sändlistan avsåg jag.
19:26:05 <Christoffer> Tackar, klar
19:26:21 <HakanS> mghg_ Varsågod.
19:26:31 <mghg_> I förslaget står det om LoCo-wikin "Används för
dokumentation av projekt och aktiviteter"
19:26:38 <mghg_> Men stämmer detta verkligen, d.v.s. används wikin?
19:26:39 <Farmfield> ! (jobb kontra socialt)
19:26:42 <mghg_> Klar
19:26:57 <HakanS> !
19:27:21 <HakanS> Farmfield har ordet
19:28:25 <Farmfield> Jag föreslår att vi i IRC-möten kan använda ?
(frågetecken) om man t.ex. vill be om ett klargörande). Sedan undrar jag
om projektplaneringen. Var sker denna bäst enl. dig, HakanS?
19:28:44 <Farmfield> Vilka kanaler får grupperna använda?
19:28:56 <Farmfield> Sändlista på LP t.ex..?
19:29:01 <Farmfield> Jag är klar.
19:29:35 <HakanS> Då har jag ordet.
19:30:16 <HakanS> Ett klargörande om loco-wikin. Det är fel adress till
denna i mitt förslag.
19:30:34 <HakanS> Det ska vara https://wiki.ubuntu.com/SwedishTeam/
19:31:14 <PontusOhman> !
19:31:15 <Farmfield> ! (fråga om wiki & wiki)
19:31:24 <mghg_> !
19:32:15 <HakanS> Jag anser att Launchpad kan användas av de grupper som
tycker att det är lämpligt.
19:33:02 <Farmfield> !
19:33:16 <HakanS> Dock anser jag att loco-wikin ska användas för att
redovisa vilka projekt som planeras, pågår och är genomförda.
19:33:31 <HakanS> Det är så alla andra locon gör.
19:34:47 <HakanS> Det jag skulle vilja med mitt förlag är att flytta
rena loco-diskussioner från forumet till mötena.
19:35:38 <peetra__> !
19:35:56 <HakanS> Vi får mindre tyckar-diskussioner då från folk som
inte ens anser sig vara en del av locot.
19:36:17 <HakanS> Samtidigt går det snabbare att ta beslut.
19:36:20 <HakanS> Klar
19:36:42 <HakanS> Pontus. Nu får du prata.
19:37:34 <PontusOhman> När det gäller Wikin så kommer den utvecklas från
att ha varit EN-sidig till at bli flersidig precis som alla andra
LoCo'n. Och som TC så jobbar jag stenhårt för att förverkliga detta.
19:37:38 <PontusOhman> Klar.
19:37:42 <PontusOhman> *att
19:38:11 <HakanS> Farmfield. Prata på.
19:38:24 <Farmfield> mghg var först
19:38:46 <mghg_> ordföranden bestämmer
19:38:48 <HakanS> Då tar vi mghg då.
19:38:52 <mghg_> Tack för klargörandet om att det var på ubuntu.com som
avsågs med LoCo-wikin.
19:38:59 <mghg_> Bra idé att flytta rena loco-diskussioner från forumet
till mötena och få effektivare beslutsgång.
19:39:07 <mghg_> HakanS, menar du alltså att LoCo-wikin *skall* användas
för dokumentation,
19:39:14 <mghg_> och att det är *frivilligt* att använda Launchpad för
dokumentation?
19:39:15 <mghg_> Klar
19:39:23 <HakanS> !
19:39:33 <HakanS> Farmfields tur.
19:39:40 <Farmfield> HakanS: Ok. Så det är skit samma om grupperna
diskuterar på IRK, Launchpad eller var som helst så länge det uppdateras
i Wikin? Ok. Men varför lokal wiki och wikisidor på Ubuntu? Klarar vi
oss inte med en wiki?
19:40:37 <PontusOhman> !
19:40:59 <HakanS> Farmfield. Är du klar?
19:41:01 <Farmfield> Och imo är det väldigt viktigt att vi har samma
rutiner för alla grupper. Diskussioner på ett LP, IRC och dukumentera i
wikin t.ex... Sedan anser jag Guider skall till portalen, den lokala
wikin läggas ner och att vi kör dokumentation i Ubuntu's wiki. Klar
19:41:33 <HakanS> Peetra__ har ordet.
19:41:36 <peetra__> Vi kan försöka ha loco-diskussionerna på möten ett
kort tag och sedan utvärdera hur det gick, jag är nämligen bestämt av
den åsikten att det inte kommer å fungera å att det blir för få som är
med och bestämmer och då blir det gnäll.
19:41:50 <peetra__> klar
19:42:29 <HakanS> Då ska jag försöka svara.
19:44:00 <HakanS> Jag är av den uppfattningen att det bästa är att göra
som de andra locona när det gäller dokumentationen.
19:45:01 <peetra__> +1 ang. dokumentation
19:45:24 <HakanS> Jag tror inte att loco-council har KRAV på att man ska
använda loco-wikin, men det underlättar ju om alla locon gör på samma
sätt.
19:45:49 <HakanS> Då kan man gå in och läsa vad andra gemenskaper
sysslar med.
19:45:55 <Farmfield> (vilken är LoCo-wikin?)
19:46:22 <PontusOhman> https://wiki.ubuntu.com/SwedishTeam/
19:46:37 <Farmfield> !
19:47:06 <HakanS> När det gäller projekten så anser jag att det måste
vara upp till dem att avgöra hur de vill kommunicera internt.
19:47:43 <HakanS> Klar.
19:48:00 <HakanS> Pontus har ordet.
19:49:44 <PontusOhman> När det gäller en Lokal samt en som hostas på
wiki.ubuntu.com så är vår lokal "död" och kommer låsas. Eftersom vi idag
inte har någon ansvarig för denna så kan jag erbjuda mig att föra över
det viktigaste bitarna till vår LoCo-wiki inom överskådlig framtid.
19:49:50 <PontusOhman> Klar
19:49:59 <peetra__> !
19:50:13 <m1rage> !
19:51:36 <HakanS> !
19:51:51 <HakanS> Farmfields tur.
19:51:55 <Farmfield> HakanS: +1 ang. kommunikation. +1 till dokumentera
i wikin - så länge vi avser ubuntu's wiki.
19:52:11 <Farmfield> Pontus: +10 ang wikin
19:52:47 <Farmfield> HakanS: Hur gör vi med tavlorna under "Ubuntu
Sverige" efter detta då? Arkiverar?
19:52:52 <Farmfield> Klar.
19:53:08 <HakanS> peetra__. Tala på.
19:53:22 <peetra__> ubuntu-se.orgs wiki användes för någe
IRL-mötes-panering, det borde ersättas med något annat som är öppet för
vem som helst att editera i kanske? Orsaken att wikin på vår sajt inte
använts, men om det verkligen inte finns någon som vill underhålla den,
så måste den ju avslutas.
19:53:39 <peetra__> Å motsätter mig giovetvis fortfarande att suspenda
forumet til bara support. klar
19:54:06 <HakanS> m1rage. Din tur.
19:54:12 <m1rage> PontusOhman: Du vill alltså flytta över det som berör
LoCot från vår wiki till LoCo-wikin? Vad är din plan för guiderna som
ligger under vår wiki? Klar.
19:54:33 <HakanS> Min tur då.
19:54:42 * PontusOhman För att hålla 1h för detta IRC-möte så måste vi
runda av ganska snabbt!
19:55:54 <HakanS> wiki.ubuntu.com ska användas för dokumentation av
locots verksamhet. Inte för ubuntu-guider.
19:57:30 <HakanS> Jag skulle vilja "arkivera" Ubuntu Sverige-kategorin
och dess underkategorier i forumet.
19:58:27 <HakanS> Anledningen är att jag tror inte någon vet vad vi har
kommit fram till för beslut i de otaliga trådarna på forumet.
19:59:15 <HakanS> Diskussioner kan ju hålla på veckovis. På ett IRC-möte
går det snabbare att ta beslut. Som också protokollförs.
19:59:32 <HakanS> Klar.
19:59:52 <peetra__> !
20:00:06 <HakanS> Någon mer som har något att framföra?
20:00:16 <HakanS> peetra__ har ordet.
20:00:19 <peetra__> Kan vi komma överens om en försöksperiod om 2
månader med låst Ubuintu Sverige kategori?
20:00:29 <peetra__> Å möten på IRC?
20:00:35 <peetra__> istället
20:00:37 <peetra__> klart
20:00:49 <HakanS> !
20:01:05 <HakanS> Samt sändlistan.
20:01:07 <HakanS> Klar
20:01:25 <peetra__> !
20:01:30 <HakanS> Röstning.
20:01:37 * PontusOhman Kan vi försöka avrunda nu och överskjuta till
nästa möte?
20:01:39 <HakanS> Peetra först.
20:01:51 <peetra__> klar för omröstning
20:02:25 <HakanS> Röstning.
20:03:01 <HakanS> Ska vi göra som förslaget
http://ubuntu-se.org/drupal/node/3085 under en tid på 2 månader?
20:03:14 <HakanS> +1
20:03:26 <Christoffer> +1 (med korrigering av adressen till LoCo-Wikin)
20:03:34 <mghg_> +1
20:03:41 <peetra__> +1
20:03:42 <m1rage> +1
20:03:44 <Farmfield> +1 (fast support i sändlistan är idioti!)
20:03:45 <johanre> +1
20:03:47 <PontusOhman> +1 (Exakt detta jag väntat på HakanS)
20:03:50 <forslan> +1
20:05:00 <HakanS> #info Vi organiserar locots informationskanaler enligt
http://ubuntu-se.org/drupal/node/3085
20:05:27 <HakanS> Punkt 5. Projektstyrning. Vad ska vi använda för
verktyg för att styra våra olika projekt?
20:05:51 <HakanS> Ska vi fortsätta mötet med denna punkt?
20:05:57 <peetra__> -1
20:06:00 <PontusOhman> -1
20:06:07 <m1rage> -1 (runda av här och nu)
20:06:13 <Christoffer> 0
20:06:14 <mghg_> 0
20:06:19 <PontusOhman> För stora punkter för ett och samma möte :)
20:07:13 <m1rage> ska vi besluta om när nästa möte blir?
20:07:33 <HakanS> Mitt förslag är att vi överlåter till de olika
projekten att besluta vilka projektstyrnings-system de vill använda.
20:07:46 <peetra__> +1
20:07:49 <Farmfield> !
20:07:49 <PontusOhman> +1
20:08:05 <HakanS> Farmfield har ordet.
20:08:37 <Farmfield> Ångrar mig för allas skull. Tänkte fråga mer om hur
du menar men ingen panik. Så tills vidare +1
20:08:39 <Farmfield> Klar.
20:10:09 <HakanS> Ska vi överlåter till de olika projekten att besluta
vilka projektstyrnings-system de vill använda?
20:10:14 <HakanS> +1
20:10:16 <Farmfield> +1
20:10:24 <PontusOhman> +1
20:10:25 <forslan> 0
20:10:40 <peetra__> +1
20:10:42 <Christoffer> +1
20:10:44 <johanre> 0
20:11:29 <HakanS> #info De olika projekten får besluta vilka
projektstyrnings-system de vill använda.
20:12:25 <HakanS> Nästa punkt går nog snabbt.
20:12:29 <HakanS> Punkt 6. Beslut om att Ubuntunyheter.nu
https://launchpad.net/ubuntunyheter är ett projekt under LoCo Ubuntu
Sverige
20:12:33 <PontusOhman> +1
20:12:41 <Christoffer> +1
20:12:46 <mghg_> +1
20:12:55 <forslan> +1
20:12:58 <johanre> +1
20:13:02 <HakanS> +1
20:13:34 <peetra__> 0
20:14:00 <HakanS> #info Ubuntunyheter.nu
https://launchpad.net/ubuntunyheter är ett projekt under LoCo Ubuntu
Sverige.
20:14:14 <HakanS> Punkt 7. Nästa möte.
20:14:19 <peetra__> !
20:14:35 <HakanS> peetra__ har ordet.
20:14:39 <peetra__> Jag föreslår att vi tar nästa möte klockan 19:00
eller 21:30 svensk tid vilken dag som helst.
20:14:49 <HakanS> !
20:14:56 <m1rage> !
20:15:02 <peetra__> passar otroligt dåligt med denna tidpunkt för mig.
20:15:04 <peetra__> klar
20:15:56 <HakanS> Jag kan inte kl. 19.00 Då är det sagoläsning och
nattning av barnen.
20:16:02 <HakanS> klar
20:16:12 <HakanS> m1rage har ordet
20:16:39 <m1rage> Jag föreslår att vi bestämmer en fast tid som gäller
varje gång, exempelvis onsdagar 20.00 men det kan vara när som helst
20:16:54 <peetra__> !
20:16:57 <m1rage> Huvudsaken är att vi är konsekventa så att de som
behöver kan planera långt i förväg
20:17:08 <HakanS> !
20:17:10 <m1rage> klar.
20:17:24 <HakanS> Peetra. din tur
20:17:25 <peetra__> Föreslår onsdagar klo 21:00
20:17:42 * PontusOhman Jag kommer nu att avrunda och kommer tillbaka och
avslutar boten om en 40 min. Så att allt loggas för min skull. *AFK*
20:17:49 <peetra__> eller varför inte veckoslut förresten? klar
20:19:02 <HakanS> Jag hade tänkt mig månadsmöten. Men vi kanske behöver
ha lite tätare möten nu i uppstarten.
20:19:28 <HakanS> Veckoslut tror jag inte passar så bra.
20:20:17 <HakanS> Vad sägs om 20.30?
20:20:21 <HakanS> klar.
20:20:36 <peetra__> +1 oki för 20:30 härifrån
20:21:01 <HakanS> !
20:21:58 <HakanS> Mitt förslag är att vi tar nästa möte onsdag 5/1 kl.
20.30
20:22:22 <HakanS> Nu innan jul har man ju lite annat att göra.
20:22:26 <HakanS> klar
20:22:41 <peetra__> !
20:22:52 <Christoffer> !
20:22:56 <HakanS> Peetra. Varsågod
20:23:09 <peetra__> Då det verkställs att LoCo diskussioner dras på
möten, så behöver vi et möte ganska snart efter det
20:23:29 <peetra__> så tidigare onsda, typ inkommande
20:23:31 <peetra__> klar
20:23:43 <HakanS> Christoffer. Din tur.
20:23:49 <HakanS> !
20:24:38 <Christoffer> Angående tiden så fungerar 20:30 för mig. Dock
behöver vi speeda upp framtida möten så de inte tar för lång tid
och/eller någon rutin hur vi gör när för lång tid har passerat
20:24:54 <Christoffer> 20:30 - 22:00 passar mig
20:25:48 <Christoffer> Angående vilken onsdag så är jag med peetra__
dock kanske det blir för snabbt inpå med de regler som gäller för nya
punkter osv? ...men debatt/diskussionspunkter kan man ju lägga till nära
inpå mötena
20:25:50 <Christoffer> klar
20:26:15 <HakanS> Min tur då.
20:26:26 <HakanS> Behövs det, så kan man ju ha extramöten.
20:27:06 <HakanS> Peetra, menade du att vi behöver ha ett nöte innan den
5/1?
20:27:19 <HakanS> När vi kommit in i detta så tror jag inte att det
kommer upp så tidskrävande frågor på mötena.
20:27:20 <peetra__> Ja, absolut
20:27:49 <peetra__> Det kommer att vara en stor grej att
LoCo-diskusioner inte längre tillåts i forumet
20:28:54 <HakanS> Vi kan prova den 22/12, men undrar hur många som har
tid då. 2 dagar innan julafton.
20:29:07 <peetra__> !
20:29:10 <m1rage> !
20:29:24 <HakanS> klar.
20:29:27 <HakanS> Peetra.
20:29:46 <peetra__> Passar bra här, om det är klart i kallelsen att det
är max 60 min. möte
20:30:14 <peetra__> klar
20:30:25 <HakanS> m1rage. Prata på.
20:31:02 <m1rage> Jag är öppen för att lägga det tidigare på kvällen,
men kan sträcka mig till 20:30 men inte senare. I fortsättningen bör vi
även hålla 60 minutersgränsen mer strikt imho. Klar.
20:31:18 <HakanS> !
20:31:20 <m1rage> Föreslår möte redan onsdag nästa vecka, därefter
juluppehåll.
20:31:24 <m1rage> klar (srry)
20:31:32 <Farmfield> (Måste kila - kanonmöte gott folk! Bye!)
20:31:59 * peetra__ tyckre alla dagar är bra dagar för möte kloc 20:30
20:32:42 <HakanS> Jag kan inte nästa vecka. Och för den delen är det för
kort tid dit.
20:32:58 <amelia> !
20:33:55 <HakanS> Vi kan försöka hålla mötena max 1 timma. Men vissa
saker måste kunna få ta längre tid.
20:34:06 <HakanS> Klar.
20:34:13 <HakanS> amelia. Din tur.
20:34:28 <amelia> jag föreslår måndag 20/12, bara för att få ihop ett
sista möte innan jul och nyår.
20:34:39 <amelia> klar
20:34:58 <peetra__> +1
20:35:04 <HakanS> !
20:35:23 <HakanS> Kan inte måndag kväll tyvärr.
20:35:37 <amelia> !
20:35:39 <m1rage> !
20:35:51 <HakanS> amelia: Kör på.
20:35:52 <amelia> Onsdag 22/12 då?
20:36:00 <HakanS> +1
20:36:11 <amelia> klar
20:36:13 <HakanS> m1rage. Prata på.
20:36:35 <m1rage> söndagen den 19? kan troligtvis inte den 22
20:36:36 <m1rage> klar
20:37:21 <Christoffer> !
20:37:27 <amelia> !
20:37:39 <HakanS> Christoffers tur
20:38:04 <Christoffer> Jag är med på HakanS linje att inte lägga möten
på veckoslut (fre - sön) då är jag för det mesta borta.
20:38:30 <Christoffer> Även om ett tidigare möte än 5/1 skulle vara bra
så känns det som att 5/1 är bästa valet hittils
20:38:31 <HakanS> amelia har ordet.
20:38:39 <Christoffer> då har alla gott om tid att boka in det
20:38:39 <amelia> helgdagar är generellt dåliga dagar, men ett
alternativ är ju mellandagarna. många är ju lediga eller har det lugnt
på jobbet så det kanske kan funka. klar
20:38:40 <Christoffer> klar
20:39:17 <HakanS> Mellandagarna funkar inte för mig.
20:40:22 <m1rage> (drar mig tillbaka nu)
20:40:49 <HakanS> Ska vi prova med den 22/12 kl. 20.30?
20:41:04 <Christoffer> +1
20:41:05 <peetra__> +1
20:41:15 <forslan> +1
20:41:17 <amelia> +1
20:42:04 <HakanS> Sedan den 5/1 och därefter månadsmöten? (med möjlighet
till extramöten emellan)
20:42:12 <Christoffer> +1
20:42:16 <amelia> +1
20:42:25 <peetra__> 0
20:42:51 <HakanS> #info Nästa möte 22/12 kl. 20.30
20:43:50 <HakanS> Då förklarar jag mötet för avslutat. Tack för att ni
var med.
20:43:56 <HakanS> DUNK
20:44:01 <Christoffer> Tack själv
20:44:10 <Christoffer> Gonatt allesammans!
20:44:11 <HakanS> #endmeeting
More information about the ubuntu-se mailing list