NO_PUBKEY apt-get

Conny uncurbed at swipnet.se
Sön Nov 1 10:32:37 GMT 2009


Jag har fått ett problem med en nyckel vid uppdatering, massa 
installationsplatser ignoreras vid apt-get update & jag får detta 
meddelande:

Läser paketlistor... Färdig
W: GPG-fel: http://ppa.launchpad.net jaunty Release: Följande signaturer 
kunde inte verifieras för att den öppna nyckeln inte är tillgänglig: 
NO_PUBKEY 9F10E6AE9317790E
W: Du kan möjligen rätta till problemet genom att köra "apt-get update"

Jag testade med detta kommando:

sudo apt-key adv --recv-keys --keyserver keyserver.ubuntu.com 
9F10E6AE9317790E
Executing: gpg --ignore-time-conflict --no-options --no-default-keyring 
--secret-keyring /etc/apt/secring.gpg --trustdb-name 
/etc/apt/trustdb.gpg --keyring /etc/apt/trusted.gpg --recv-keys 
--keyserver keyserver.ubuntu.com 9F10E6AE9317790E
gpg: begär nyckeln 9317790E från hkp-servern keyserver.ubuntu.com


Men fick som svar efter ett tag detta:

gpg: tidsgräns överstigen för nyckelserver
gpg: hämtning från nyckelservern misslyckades: nyckelserverfel


Jag har för mig jag har rättat till nåt sånt en gång tidigare men kommer 
inte ihåg hur man gjorde.
Jag kör Ubuntu 9.04

Conny

More information about the ubuntu-se mailing list