fråga ang dela trådlöst bredband

jonas nydahl nydahl98 at gmail.com
Fre Mars 20 20:17:19 GMT 2009


Hej, jag har en fråga angående att dela internet anslutningen.

Jag har precis köpt en neo freerunner, och tänkte dela
internetanslutningen via usb.

Jag har gjort detta hittils:

sudo ifconfig usb0 192.168.0.200 netmask 255.255.255.0
sudo route add 192.168.0.202 usb0

då fungerade det att komma in i telefonen via ssh:

ssh root at 192.168.0.202

sen för att göra en forward gjorde jag detta:

iptables -I INPUT 1 -s 192.168.0.202 -j ACCEPT
iptables -I OUTPUT 1 -s 192.168.0.200 -j ACCEPT
echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward

men kan inte komma åt internet via neo freerunner.

detta får jag när jag tar ifconfig på datorn:

jonas at jonas-desktop:~$ ifconfig 
eth0   Link encap:Ethernet HWaddr 00:1f:d0:88:40:d8 
     UP BROADCAST MULTICAST MTU:1500 Metric:1
     RX packets:0 errors:0 dropped:1398651383 overruns:0 frame:0
     TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
     collisions:0 txqueuelen:1000 
     RX bytes:0 (0.0 B) TX bytes:0 (0.0 B)
     Interrupt:218 Base address:0xa000 

eth1   Link encap:Ethernet HWaddr 00:1f:d0:80:7b:d4 
     UP BROADCAST MULTICAST MTU:1500 Metric:1
     RX packets:0 errors:0 dropped:1399281300 overruns:0 frame:0
     TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
     collisions:0 txqueuelen:1000 
     RX bytes:0 (0.0 B) TX bytes:0 (0.0 B)
     Interrupt:217 Base address:0xc000 

lo    Link encap:Local Loopback 
     inet addr:127.0.0.1 Mask:255.0.0.0
     inet6 addr: ::1/128 Scope:Host
     UP LOOPBACK RUNNING MTU:16436 Metric:1
     RX packets:54 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
     TX packets:54 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
     collisions:0 txqueuelen:0 
     RX bytes:3820 (3.8 KB) TX bytes:3820 (3.8 KB)

ppp0   Link encap:Point-to-Point Protocol 
     inet addr:90.239.66.124 P-t-P:10.64.64.64
Mask:255.255.255.255
     UP POINTOPOINT RUNNING NOARP MULTICAST MTU:1500 Metric:1
     RX packets:3050 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
     TX packets:3166 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
     collisions:0 txqueuelen:3 
     RX bytes:2849749 (2.8 MB) TX bytes:418460 (418.4 KB)

usb0   Link encap:Ethernet HWaddr c2:7b:4f:c1:d9:8e 
     inet addr:192.168.0.200 Bcast:192.168.0.255
Mask:255.255.255.0
     inet6 addr: fe80::c07b:4fff:fec1:d98e/64 Scope:Link
     UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
     RX packets:159 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
     TX packets:254 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
     collisions:0 txqueuelen:1000 
     RX bytes:16601 (16.6 KB) TX bytes:28574 (28.5 KB)Så är det nån som har nått tips?

More information about the ubuntu-se mailing list