SV: xen

Andreas Ronnquist andreas.ronnquist at meritkonsult.se
Tors Jan 29 10:18:33 GMT 2009


On Thu, 29 Jan 2009 10:53:02 +0100
"mattias" <mj at mjw.se> wrote:

> Va säger du om denna
> kernel = "/boot/vmlinuz-2.6.18-4-xen-686"
> 
> memory = 256
> 
> name = "gentoo"
> 
> nics = 1
> 
> dhcp = "dhcp"
> 
> disk = ['file:/xen/gentoo/gentoo.2005-0.img,sda1,w',
> 'file:/xen/gentoo/gentoo.sw
> ap,sda2,w']
> 
> root = "/dev/sda1 roo"
> 
> extra = "gentoo=nodevfs"
> 
>  
> 
> hostname = "gentoo"
> 
> Är just disk som inte funkar ändå stämmer sökvägen


Det är inte så enkelt att du ska använda dig av home://<filnamn> på dom
stället du har home:/<filnamn>, en slash till alltså?

-- 
Andreas Ronnquist <andreas.ronnquist at meritkonsult.se>
More information about the ubuntu-se mailing list