iozone benchmarks

Conny uncurbed at swipnet.se
Tis Jan 13 18:14:01 GMT 2009


Hallå listan, jag försöker optimera mina NFS monterade diskar, jag körde 
'iozone' som tog nån timme att köra, det generades en output fil i xls 
format.
Så långt är allt bra, men hur tolkar man denna output?
Det är 100 tals rader med rapakalja siffror.
Det går att få i stapel diagram åxå i Open Office, men jag vet inte hur 
jag ska tolka det hela.
Det jag vill ha ut är den optimala inställningen för NFS 'wsize' & 
rsize' vid montering.
Finns det kanske enklare sätt?

Conny

More information about the ubuntu-se mailing list