IMG to ISO

Daniel Nylander yeager at ubuntu.com
Sön Jan 11 20:23:43 GMT 2009


sön 2009-01-11 klockan 21:20 +0100 skrev Håkan Hagman:
> Kanske heltokigt, men jag döper bara om img till iso och bränner :)

Det är helt korrekt eftersom IMG inte är en standard utan någons påhitt.

Danne

More information about the ubuntu-se mailing list