lsm-fil

Olof Johansson olof at ethup.se
Mon Aug 10 13:53:45 BST 2009


On 2009-08-10 13:20, trapd00r at trapd00r.se wrote:
> >Motsvarigheten, utan gzip, blir då:
> >
> >$ tar xvf filnamn.tar
> >
> Faktum är att det räcker med tar xvf oavsett om det är en gzippad tarboll
> eller inte; tar är så pass smart att den känner igen det automatiskt.
> 

Nitpick: GNU Tar iaf. Bra vana att använda z-flaggan eller åtminstone
känna till den, imho :-)

-- 
Olof Johansson 
∎ PGP: 0x7FC0FBBA
∎ http://www.stdlib.se

-------------- next part --------------
En bilaga som inte var text, skiljdes ut...
Namn       : inte tillgänglig
Typ       : application/pgp-signature
Storlek: 197 bytes
Beskrivning: Digital signature
URL        : https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-se/attachments/20090810/220a105a/attachment.pgp 


More information about the ubuntu-se mailing list