ubuntu

Andreas Olsson andreas at arrakis.se
Ons Sep 24 17:20:30 BST 2008


On Wednesday 24 September 2008 18:15:57 mattias wrote:
> Varför kan man inte välja att ha separat partition för /home när man
> installerar ubuntu?

Jag gissar att det beror på att man försökt göra installationen från 
live-skivan så enkel som möjligt genom att ha så få, potentiellt 
förvirrande, frågor som möjligt. Vill du kunna göra fler val under själva 
installationen kan jag rekommendera alternate skivan.

-- 
Andreas Olsson
http://www.andreasolsson.se/
-------------- next part --------------
En bilaga som inte var text, skiljdes ut...
Namn    : inte tillgänglig
Typ    : application/pgp-signature
Storlek: 189 bytes
Beskrivning: This is a digitally signed message part.
URL    : https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-se/attachments/20080924/c13c7945/attachment.pgp 


More information about the ubuntu-se mailing list