SV: vmware

Daniel Melin fulgubbe at gmail.com
Mon Sep 22 19:40:56 BST 2008


On Monday 22 September 2008 19:21:40 mattias wrote:
> finns ingen vmware i hardy va jag sätt
> eller har ja fel repo inlaggd?
>

Vmware finns inte i repo. Det hela gällde Virtualbox.

/Daniel
More information about the ubuntu-se mailing list