java-installation

evert larsson Westankierr at telia.com
Tors Sep 18 22:15:53 BST 2008


Lyckas inte med att få java-motorn att fungera.
Eftersom  Ubuntu bara gör version 1.4 tillgänglig har jag försökt lamed 
att installera version1.6u7
manuellt.  Vid test på Java:s hemsida hittar inte testen den 
installerade versionen, den fungerar allså inte. Detta gäller forståss 
run-time-java (jre). Instllningen på min webläsare är ok.
Hälsar Evert
More information about the ubuntu-se mailing list