Hur går det med webbradioprojektet?

Fredrik Gustafsson iveqy at iveqy.com
Fre Juli 11 14:17:17 BST 2008


On Fri, Jul 11, 2008 at 02:35:26PM +0200, Magnus Suther wrote:
> On Fri, 2008-07-11 at 09:20 +0200, Jari Saarelainen wrote:
> > Jag tror att webbradioprojektet är mer knutet till Föreningen Ubuntu
> > Sverige ( FUSE) eller rättare sagt dess ordförande Peter Forsberg. Nu är
> > det semestertider och han har flyttat och så..Om du vill hjälpa till går
> > det bra att gå in på föreningens hemsida och kolla lite.
> > www.ubuntuforeningen.se
> > /jari FUSE
> > ons 2008-07-09 klockan 19:14 +0200 skrev Magnus Suther:
> > > Är ubuntu-se:s webbradioprojekt nedlagt, för jag hittar ingenting om det
> > > på ubuntu-se?
> > > 
> > > 
> > > //magnus
> > > 
> > > 
> > 
> 
> Ahh, ok. Jag måste säga att jag var skeptisk till projektet redan när
> jag såg det första gången. Jag var säker på att det skulle vara svårt
> att få tillräckligt många engagerade medhjälpare, och dessutom att få
> projektet att rulla med ett lågt antal lyssnare. 
> 
> Det jag föreslår istället är ett samarbete över gränserna. Man skulle
> kunna ha en central server hos Canonical, som administreras av ett
> webradio-team. Och för att få in locoteamen i det hela, kan man tänka
> sig att bryta huvudsändningarna för nyheter på det egna språket. Då
> kommer man nära folket, och samtidigt har man en stor lyssnarskara och
> folk som vill hjälpa till. 
> Jag är dock fel man att bidra till detta, men jag hoppas att någon
> hjälte snart tar itu med det!
> 
> Ha det bra alla
> //magnus
> 
> 
> -- 
> ubuntu-se mailing list
> ubuntu-se at lists.ubuntu.com
> https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-se
Är det inte bättre att lägga ansträngningarna till att få igång
linuxportalens pod-sändningar igen? De har reda varit igång och är
startade.

Är ubuntu användare i Sverige verkligen tillräckligt många för en egen
webbradio? Varför utesluta användare av andra distributioner?
-- 
Med vänliga hälsningar
Fredrik Gustafsson
More information about the ubuntu-se mailing list