deb-fil

Stian Rødven Eide stian at julipan.org
Tis Juli 8 14:00:49 BST 2008


On Tue, 2008-07-08 at 14:38 +0200, mattias wrote:
> kan man göra en deb-fil av en tar.gz?

Om du med tar.gz menar källkodan, så javisst.

Det enklaste är nog att använda checkinstall. Det gör du vid att
kompilera ett program som vanligt, men bytar ut sista kommandot; "sudo
install" med "sudo checkinstall".

checkinstall måste man installera separat, men är tilgängligt i Ubuntu
med "sudo aptitude install checkinstall".

Märk att checkinstall inte hanterar dependencies (beroende på andra
paket), så om du vill göra en deb-fil måste du i stället använda
dpkg-buildpackage, något som är lite mer komplicerad.


/Stian

More information about the ubuntu-se mailing list