SOS: Jag behöver er hjälp

evert larsson Westankierr at telia.com
Ons Dec 31 11:05:41 GMT 2008


Jag har tidigare varit en j-a slaver när det gäller min gamla burk.
Men, jag har skaffat en domän och webbplats. En hemsida skall läggas upp.
Därför måste jag ha ordning på mitt system.

Det är många som hjälpt till och mycket har jag lärt mig.
Dock de sista dagarna har jag gått in i en vägg.
Ubuntus fina nätbaserade installations och upgraderingsystem verkar inte 
fungera för mig

Det senaste har handlat om att köra antivirusprogrammet Clamav. Trodde 
det hade lyckats,
men även här sätter uppgraderingen käppar i hjulet. Clamav var en gammal 
version 0.92.
apt-get upgrade ger mig ingen annan. Att kör gammalt antivirus känns ju 
riktigt unket,
och näst intill meningslöst.

Så återigen hur skall jag komma tillrätta med apt-get upgrade:
Senaste försöket gav följande felmedelande:

evert at el:/etc/clamav$ sudo apt-get update
Ign cdrom://Xubuntu 7.04 _Feisty Fawn_ - Release i386 (20070415) 
feisty/main Translation-en_GB
Ign cdrom://Xubuntu 7.04 _Feisty Fawn_ - Release i386 (20070415) 
feisty/restricted Translation-en_GB
Get: 1 http://old-releases.ubuntu.com feisty Release.gpg 
[191B]        
Get: 2 http://old-releases.ubuntu.com feisty/main Translation-en_GB 
[4827B]  
Ign http://old-releases.ubuntu.com feisty/restricted 
Translation-en_GB    
Ign http://old-releases.ubuntu.com feisty/universe 
Translation-en_GB     
Get: 3 http://old-releases.ubuntu.com feisty/multiverse 
Translation-en_GB [1573B]
Get: 4 http://old-releases.ubuntu.com feisty-security Release.gpg 
[189B]   
Ign http://old-releases.ubuntu.com feisty-security/main 
Translation-en_GB   
Ign http://old-releases.ubuntu.com feisty-security/restricted 
Translation-en_GB
Ign http://old-releases.ubuntu.com feisty-security/universe 
Translation-en_GB 
Ign http://old-releases.ubuntu.com feisty-security/multiverse 
Translation-en_GB
Get: 5 http://old-releases.ubuntu.com feisty-updates Release.gpg 
[189B]    
Ign http://old-releases.ubuntu.com feisty-updates/restricted 
Translation-en_GB
Ign http://old-releases.ubuntu.com feisty-updates/main 
Translation-en_GB   
Ign http://old-releases.ubuntu.com feisty-updates/multiverse 
Translation-en_GB
Ign http://old-releases.ubuntu.com feisty-updates/universe 
Translation-en_GB 
Hit http://old-releases.ubuntu.com feisty 
Release               
Hit http://old-releases.ubuntu.com feisty-security 
Release          
Hit http://old-releases.ubuntu.com feisty-updates 
Release           
Hit http://old-releases.ubuntu.com feisty/main 
Packages            
Hit http://old-releases.ubuntu.com feisty/restricted 
Packages         
Hit http://old-releases.ubuntu.com feisty/main 
Sources            
Hit http://old-releases.ubuntu.com feisty/restricted 
Sources         
Hit http://old-releases.ubuntu.com feisty/universe 
Packages          
Hit http://old-releases.ubuntu.com feisty/universe 
Sources          
Hit http://old-releases.ubuntu.com feisty/multiverse 
Packages         
Hit http://old-releases.ubuntu.com feisty/multiverse 
Sources         
Hit http://old-releases.ubuntu.com feisty-security/main 
Packages       
Hit http://old-releases.ubuntu.com feisty-security/restricted 
Packages    
Hit http://old-releases.ubuntu.com feisty-security/main 
Sources        
Hit http://old-releases.ubuntu.com feisty-security/restricted 
Sources     
Hit http://old-releases.ubuntu.com feisty-security/universe 
Packages     
Hit http://old-releases.ubuntu.com feisty-security/universe 
Sources      
Hit http://old-releases.ubuntu.com feisty-security/multiverse 
Packages    
Hit http://old-releases.ubuntu.com feisty-security/multiverse 
Sources     
Hit http://old-releases.ubuntu.com feisty-updates/restricted 
Packages     
Hit http://old-releases.ubuntu.com feisty-updates/main 
Packages        
Hit http://old-releases.ubuntu.com feisty-updates/multiverse 
Packages     
Hit http://old-releases.ubuntu.com feisty-updates/universe 
Packages      
Ign http://archive.ubuntu.com feisty 
Release.gpg               
Ign http://archive.ubuntu.com feisty/universe 
Translation-en_GB        
Get: 6 http://security.ubuntu.com feisty-security Release.gpg [189B]    
Ign http://security.ubuntu.com feisty-security/universe Translation-en_GB
Ign http://archive.ubuntu.com feisty Release 
Hit http://security.ubuntu.com feisty-security Release
Ign http://archive.ubuntu.com feisty/universe Packages

Err http://archive.ubuntu.com feisty/universe Packages
 404 Not Found [IP: 91.189.88.46 80]
Hit http://security.ubuntu.com feisty-security/universe Packages
Hit http://security.ubuntu.com feisty-security/universe Sources
Fetched 7158B in 4s (1505B/s)
Failed to fetch 
http://archive.ubuntu.com/archive.ubuntu.com/ubuntu/dists/feisty/universe/binary-i386/Packages.gz 
404 Not Found [IP: 91.189.88.46 80]
Reading package lists... Done
E: Some index files failed to download, they have been ignored, or old 
ones used instead.


evert at el:/etc/apt$ sudo dpkg --configure -a
Setting up driverloader (2.39-k2.6.20-16-386-1.ubuntu) ...
Linuxant DriverLoader for Wireless LAN devices, version 2.39

No pre-built modules for: Ubuntu-7.04 linux-2.6.20-17-generic i686-SMP

Please obtain the appropriate variant of this package for your system
or try the generic DEB or tar version.
Hur tolkar jag ovan

dpkg: error processing driverloader (--configure):
 subprocess post-installation script returned error exit status 1
Setting up clamav-base (0.92.1~dfsg2-1.1~feisty3.1) ...

Setting up clamav-freshclam (0.92.1~dfsg2-1.1~feisty3.1) ...
Replacing config file /etc/clamav/freshclam.conf with new version
 * Starting ClamAV virus database updater freshclam           
[ OK ]

Errors were encountered while processing:
 driverloader


evert at el:/etc/apt$ sudo apt-get upgrade
Reading package lists... Done
Building dependency tree   
Reading state information... Done
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
1 not fully installed or removed.
Need to get 0B of archives.
After unpacking 0B of additional disk space will be used.
Do you want to continue [Y/n]? y
Setting up driverloader (2.39-k2.6.20-16-386-1.ubuntu) ...
Linuxant DriverLoader for Wireless LAN devices, version 2.39

No pre-built modules for: Ubuntu-7.04 linux-2.6.20-17-generic i686-SMP

Please obtain the appropriate variant of this package for your system
or try the generic DEB or tar version.

dpkg: error processing driverloader (--configure):
 subprocess post-installation script returned error exit status 1

Errors were encountered while processing:
 driverloader
E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1)


evert at el:/etc/apt$ sudo apt-get install -f
Reading package lists... Done
Building dependency tree   
Reading state information... Done
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
1 not fully installed or removed.
Need to get 0B of archives.
After unpacking 0B of additional disk space will be used.
Setting up driverloader (2.39-k2.6.20-16-386-1.ubuntu) ...
Linuxant DriverLoader for Wireless LAN devices, version 2.39

No pre-built modules for: Ubuntu-7.04 linux-2.6.20-17-generic i686-SMP

Please obtain the appropriate variant of this package for your system
or try the generic DEB or tar version.
dpkg: error processing driverloader (--configure):
 subprocess post-installation script returned error exit status 1
Errors were encountered while processing:
 driverloader
E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1)

evert at el:/etc/apt$ sudo apt-get dist-upgrade
Reading package lists... Done
Building dependency tree   
Reading state information... Done
Calculating upgrade... Done
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
1 not fully installed or removed.
Need to get 0B of archives.
After unpacking 0B of additional disk space will be used.
Do you want to continue [Y/n]? y
Setting up driverloader (2.39-k2.6.20-16-386-1.ubuntu) ...
Linuxant DriverLoader for Wireless LAN devices, version 2.39

No pre-built modules for: Ubuntu-7.04 linux-2.6.20-17-generic i686-SMP

Please obtain the appropriate variant of this package for your system
or try the generic DEB or tar version.
dpkg: error processing driverloader (--configure):
 subprocess post-installation script returned error exit status 1
Errors were encountered while processing:
 driverloader
E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1)
evert at el:/etc/apt$
Min sources.list ser ut som följer:


#
# deb cdrom:[Xubuntu 7.04 _Feisty Fawn_ - Release i386 (20070415)]/ 
feisty main$

deb cdrom:[Xubuntu 7.04 _Feisty Fawn_ - Release i386 (20070415)]/ feisty 
main r$
# See http://help.ubuntu.com/community/UpgradeNotes for how to upgrade to
# newer versions of the distribution.

deb http://old-releases.ubuntu.com/ubuntu/ feisty main restricted
deb-src http://old-releases.ubuntu.com/ubuntu/ feisty main restricted

## Major bug fix updates produced after the final release of the
## distribution.

## N.B. software from this repository is ENTIRELY UNSUPPORTED by the Ubuntu
## team, and may not be under a free licence. Please satisfy yourself as to
## your rights to use the software. Also, please note that software in
## universe WILL NOT receive any review or updates from the Ubuntu security
## team.
deb http://old-releases.ubuntu.com/ubuntu/ feisty universe
deb-src http://old-releases.ubuntu.com/ubuntu/ feisty universe

## N.B. software from this repository is ENTIRELY UNSUPPORTED by the Ubuntu
## team, and may not be under a free licence. Please satisfy yourself as to
## your rights to use the software. Also, please note that software in
## multiverse WILL NOT receive any review or updates from the Ubuntu
## security team.
deb http://old-releases.ubuntu.com/ubuntu/ feisty multiverse
deb-src http://old-releases.ubuntu.com/ubuntu/ feisty multiverse

## Uncomment the following two lines to add software from the 'backports'
## repository.
## N.B. software from this repository may not have been tested as
## extensively as that contained in the main release, although it includes
## newer versions of some applications which may provide useful features.
## Also, please note that software in backports WILL NOT receive any review
## or updates from the Ubuntu security team.
# deb http://se.old-releases.ubuntu.com/ubuntu/ feisty-backports main 
restricte$
# deb-src http://se.old-releases.ubuntu.com/ubuntu/ feisty-backports 
main restr$


#
# deb cdrom:[Xubuntu 7.04 _Feisty Fawn_ - Release i386 (20070415)]/ 
feisty main$

deb cdrom:[Xubuntu 7.04 _Feisty Fawn_ - Release i386 (20070415)]/ feisty 
main r$
# See http://help.ubuntu.com/community/UpgradeNotes for how to upgrade to
# newer versions of the distribution.

deb http://old-releases.ubuntu.com/ubuntu/ feisty main restricted
deb-src http://old-releases.ubuntu.com/ubuntu/ feisty main restricted

## Major bug fix updates produced after the final release of the
## distribution.

## N.B. software from this repository is ENTIRELY UNSUPPORTED by the Ubuntu
## team, and may not be under a free licence. Please satisfy yourself as to
## your rights to use the software. Also, please note that software in
## universe WILL NOT receive any review or updates from the Ubuntu security
## team.
deb http://old-releases.ubuntu.com/ubuntu/ feisty universe
deb-src http://old-releases.ubuntu.com/ubuntu/ feisty universe

## N.B. software from this repository is ENTIRELY UNSUPPORTED by the Ubuntu
## team, and may not be under a free licence. Please satisfy yourself as to
## your rights to use the software. Also, please note that software in
## multiverse WILL NOT receive any review or updates from the Ubuntu
## security team.
deb http://old-releases.ubuntu.com/ubuntu/ feisty multiverse
deb-src http://old-releases.ubuntu.com/ubuntu/ feisty multiverse

## Uncomment the following two lines to add software from the 'backports'
## repository.
## N.B. software from this repository may not have been tested as
## extensively as that contained in the main release, although it includes
## newer versions of some applications which may provide useful features.
## Also, please note that software in backports WILL NOT receive any review
## or updates from the Ubuntu security team.
# deb http://se.old-releases.ubuntu.com/ubuntu/ feisty-backports main 
restricte$
# deb-src http://se.old-releases.ubuntu.com/ubuntu/ feisty-backports 
main restr$
deb http://old-releases.ubuntu.com/ubuntu/ feisty-security main restricted
deb-src http://old-releases.ubuntu.com/ubuntu/ feisty-security main 
restricted
deb http://old-releases.ubuntu.com/ubuntu/ feisty-security universe
deb-src http://old-releases.ubuntu.com/ubuntu/ feisty-security universe
deb http://old-releases.ubuntu.com/ubuntu/ feisty-security multiverse
deb-src http://old-releases.ubuntu.com/ubuntu/ feisty-security multiverse
deb http://old-releases.ubuntu.com/ubuntu/ feisty-updates restricted 
main multi$More information about the ubuntu-se mailing list