RAR arkiv med CRC Error

Conny uncurbed at swipnet.se
Fre Dec 26 19:17:19 GMT 2008


evert larsson skrev:
> Conny wrote:
>> Ett stort haveri har uppenbarat sig, jag kopierade ca 600 gigabyte rar 
>> arkiv från NTFS monterade diskar i Ubuntu till en ext3 formaterad 1TB 
>> disk, efter kontroll av arkiven visade sig att alla jag hittils gått 
>> igenom har CRC Error & går ej att packa upp.
>> Får jag inte CRC Error så frågas det efter lösenord fast jag inte har 
>> något lösen på arkiven.
>>
>> Hur kan detta komma sig när det inte var några problem att kopiera över 
>> filerna.
>> De NTFS formaterade diskarna är nu formaterade med ext3 så i princip är 
>> ju allt förlorat.
>>
>> Conny skitsur......
>>
>>
>>   
> Är det detta haveri som gör all mina försök till nedladdning omöjligt.
> Icke existerande packet eller delar därav.
> 
> Undrande
> 
Det går bra att ladda ner till en existerande ext3 partition, men 
tydligen blir rar arkiven trasiga vid kopiering från ntfs till ext3.
Man kanske får kopiera via nätverket nästa gång istället för interna diskar.

More information about the ubuntu-se mailing list