virtualisering

Andreas Olsson andreas at arrakis.se
Mon Dec 1 08:19:41 GMT 2008


On Sunday 30 November 2008 20:25:02 mattias wrote:
> Vad är det bästa valet för virtualisering på ubuntu server?

Vad menar du mest bäst?

I första hand handlar det inte nödvändigtvis om att välja en enskild produkt, 
utan snarare att komma fram till vilken sorts virtualisering man vill använda 
sig utav. Det beror i sin tur förstås på vad det är man vill uppnå, vilka 
resurser man har till hands, etc.

Behöver du ha fullständiga virtuella maskiner? Är paravirtualisering en mer 
lagom avvägning? Räcker det med virtualisering på OS-nivå?

-- 
Andreas Olsson
http://www.andreasolsson.se/
-------------- next part --------------
En bilaga som inte var text, skiljdes ut...
Namn       : inte tillgänglig
Typ       : application/pgp-signature
Storlek: 197 bytes
Beskrivning: This is a digitally signed message part.
URL        : https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-se/attachments/20081201/ab9590b2/attachment.pgp 


More information about the ubuntu-se mailing list