Java access bridge

Joakim Karlsson mr.cableman at gmail.com
Mon Aug 25 15:41:10 BST 2008


Installera programmet som den klagar på
On Sun, 2008-08-24 at 20:02 +0200, mattias wrote:
> Hur kompilera java-access bridge
> Ubuntu 8
> Den klagar på ett paket som ja inte minns namnet på just nu
> 

More information about the ubuntu-se mailing list