Apache2 och SSL

Gilad Nevo gn.nevo at gmail.com
Sön Okt 28 08:10:33 GMT 2007


Hej
har installerat apache2 och hörande SSL. Funkar allt OK. Då jag
startad om datorn ville inte Apache2 gå igång.

Felmedelande var/är:

"Starting web server apache2

[Sun Oct 28 08:51:47 2007] [error] (EAI 2)Name or service not known:
Could not resolve host name Scoobido -- ignoring!
apache2: apr_sockaddr_info_get() failed for Scoobido
apache2: Could not reliably determine the server's fully qualified
domain name, using 127.0.0.1 for ServerName
[Sun Oct 28 08:51:47 2007] [warn] NameVirtualHost *:443 has no VirtualHosts
Apache/2.2.4 mod_ssl/2.2.4 (Pass Phrase Dialog)
Some of your private key files are encrypted for security reasons.
In order to read them you have to provide the pass phrases."

Lite jobbit kanske att läsa. MEN... för att få igång apache2 var jag
tvungen att göra en kill på process:

" ps aux | grep apache | awk '{print $2}' | sudo xargs kill -9"

Kan någon ge lite upplysning varför detta har uppkommit efter ssl
installationen?

/GN
More information about the ubuntu-se mailing list