! varnings fält

Martin Magnusson martin at eyra.se
Mon Mars 26 13:51:26 BST 2007


Christopher skrev:
> Toppen, nu fattar jag den biten åtminstone, och nu när du har förklarat 
> var det inte svårt alls, tack så mycket. Men här är en grej - det är 
> bara jag som är på denna datorn. Är det en bra idé att ta bort användare 
> och grupper eller deras möjligheter och i så fall hur gör man detta i 
> Terminalen?

Om det bara finns en användare på datorn så är det ju inte så viktigt 
med rättighetsinställningar, förutom när något program kräver en viss 
sorts rättigheter, som var fallet här. Du behöver inte ta bort några 
grupper eller användare, tycker jag.

> Jag har letat men jag har inte hittat någon 'nybörjare' ställe där jag 
> kan börja utforska Terminal. Finns det?

Uppsala Universitet har en skrift som heter Datorhandboken, som är bra 
för Linux- och Unix-nybörjare: http://www.csd.uu.se/datorhandboken/DHB/

More information about the ubuntu-se mailing list