Återställa /dev/null?

Martin Magnusson martin at eyra.se
Mon Mars 26 08:07:38 BST 2007


Oscar Carlsson skrev:
> Lyckades skriva över /dev/null med en textfil häromdan, så nu har jag 
> lite buggar här och var då null inte gör det den brukar.
> Skulle vilja återställa den, helst utan att starta om datorn allt för 
> mycket.

Kolla in http://lists.debian.org/debian-user/2000/09/msg00163.html

Receptet verkar vara:
root at localhost# mknod /dev/null c 1 3
root at localhost# chmod 666 /dev/null

/martin
More information about the ubuntu-se mailing list