! varnings fält

Martin Magnusson martin at eyra.se
Sat Mars 24 10:51:28 GMT 2007


Christopher skrev:
> Kan någon hjälpa mig att fixa detta?
> 
>     User's $HOME/.dmre file is being ignored. This prevents the default
>     session & language from being saved. File should be owned by user
>     and have 644 permissions. User's $HOME directory must be owned by
>     user and not writable by other users.
> 

Utöver tipset från Niclas, kolla också vad din hemmamapp har för 
rättighetsinställningar. Skriv "ls -l /home". Framför din hemmamapp bör 
det stå ungfär:

drwxr-xr-x 128 martin 8,0K 2007-03-24 11:04 martin

Huvudsaken är att det inte är något w där det står - i strängen till 
vänster, och att det står samma ägare (tredje ordet från vänster) som 
namnet på mappen (sista ordet på raden), det vill säga att ingen annan 
än du själv har skrivrättigheter där.

För att få rätt ägareförhållanden för hemmamappen kan du skriva

sudo chown dittanvändarnamn /home/dittanvändarnamn
sudo chmod go-w /home/dittanvändarnamn

Det första för att sätta dig själv som ägare, och det andra för att ta 
bort alla andras skrivrättigheter.

/martin
More information about the ubuntu-se mailing list