Send Email from Nautilus using Thunderbird

Daniel Nylander info at danielnylander.se
Mon Juni 18 17:48:53 BST 2007


Gilad Nevo skrev:
> Hej
> Har tyvärr inte lyckats. Får fel redan vid
> ./configure
> ld ctrl.o kan inte hittas och då stannar det hela

Låter som att din byggmiljö inte är korrekt.

Kör
sudo apt-get install build-essential gnome-devel make gcc
och prova igen

-- 
Daniel Nylander (CISSP, GCUX, GCFA)
Stockholm, Sweden
http://www.DanielNylander.se
info at danielnylander.se  yeager at ubuntu.com  dnylande at gnome.org

Nära skjuter ingen hare.
		- Svenskt ordspråk

More information about the ubuntu-se mailing list