mailstrul

Johnny Chadda johnny+ubuntu at chadda.se
Mon Aug 13 06:38:51 BST 2007


mattias jonsson wrote:
> Mail från en viss domän vägrar komma in
> Vet inte varför

Du måste ge lite mer information. Vad säger loggen?
More information about the ubuntu-se mailing list