apache

Daniel Nylander info at danielnylander.se
Mon Aug 6 21:41:45 BST 2007


mattias skrev:
> kör apache på ubuntu server
> men hur ger ja användaren www-data fullständiga rättigheter till mappen
> www och alla undermappar och filer
> ja ni fattar säkert hur ja menar

Varför ska du göra det?
Det är inte säkert att låta webbservern skriva hur som helst i de
publika filerna. Det är bättre att låta den skriva filer utanför /var/www.

Om inte, använd "sudo chown -R www-data:www-data /var/www"

-- 
Daniel Nylander (CISSP, GCUX, GCFA)
Stockholm, Sweden
http://www.DanielNylander.se
info at danielnylander.se  yeager at ubuntu.com  dnylande at gnome.org

More information about the ubuntu-se mailing list