Gnome i ubuntu server

mattias jonsson jonsson at mj1.mine.nu
Sat Aug 4 19:16:02 BST 2007


Sorry för denna fråga
Är det möjligt att installera gnome i ubuntu server versionen

More information about the ubuntu-se mailing list