SV: Om någon vill bränna kan vi börja leverera Ubuntu helt på svenska

Jan Braunisch x at r6.se
Tors Nov 30 19:09:20 GMT 2006


torsdag 30 november 2006 19:45 skrev Petri Kiviniemi:
> Menar du att Tyskland har inte kopieringsskatt på media som kan användas
> för att kopiera skyddade verk?
>
> Jag trodde att det skattet var internationellt.

Såvitt jag vet finns det inga internationella skatter :)
Jag tror inte ens att det finns några skatter förutom tullar som går direkt 
till EU.

mvh Janne
-------------- next part --------------
En bilaga som inte var text, skiljdes ut...
Namn       : inte tillgänglig
Typ       : application/pgp-signature
Storlek: 189 bytes
Beskrivning: inte tillgänglig
URL        : https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-se/attachments/20061130/7679d6d5/attachment.pgp 


More information about the ubuntu-se mailing list