Sammandrag av ubuntu-se, Vol 16, Utgåva 32

Johan liquoricetea at gmail.com
Ons Nov 29 22:35:44 GMT 2006Micke skrev:
> ubuntu-se-request at lists.ubuntu.com skrev:
>> Skicka meddelanden som ska distribueras till ubuntu-se till:
>> 	ubuntu-se at lists.ubuntu.com
>>
>> För att anmäla dig till eller avanmäla dig från listan via Internet,
>> gå in på:
>> 	https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-se
>> eller skicka ett e-postbrev till
>> 	ubuntu-se-request at lists.ubuntu.com
>> med ordet 'help' i ämnesfältet eller som innehåll.
>>
>> Du kan nå ansvarig(a) person(er) för listan på
>> 	ubuntu-se-owner at lists.ubuntu.com
>>
>> När du svarar på e-postbrev till listan, var vänlig och ändra
>> ämnesfältet så att det är lite mer beskrivande än bara "Re: Innehåll
>> av ubuntu-se sammandrag..."
>>
>>
>> Dagens ämnen:
>>
>>  1. Re: Start avUbuntu Sverige (Johan)
>>  2. Re: Frågor angående stadgarna. (Johan)
>>  3. Re: Stadgarna nu inte ändrade 2 (Kent Nyberg)
>>
>>
>> ----------------------------------------------------------------------
>>
>> Message: 1
>> Date: Tue, 28 Nov 2006 22:59:42 +0100
>> From: Johan <liquoricetea at gmail.com>
>> Subject: Re: Start avUbuntu Sverige
>> To: Ubuntu Sverige <ubuntu-se at lists.ubuntu.com>
>> Message-ID: <456CB14E.8010604 at gmail.com>
>> Content-Type: text/plain; charset="iso-8859-1"
>>
>> Kära medlemmar och andra engagerade [formellt..]
>>
>> Ja, att "ro detta i land" som Petri skriver i sin sista mening tycker 
>> jag stämmer väl in på det arbete som pågår nu. Det må vara en uppnåelig 
>> utopi att starta en förening med perfekt skrivna stadgar från start och 
>> där allt från början fungerar som det är tänkt, men om vi inte lyckas 
>> med det, är det inte då helt okej och till och med fortfarande en bra 
>> väg att gå att stadgarna och annat utvecklas med tiden, för att i 
>> slutändan leda fram till något som är mycket bra och som vi är många som 
>> kan vara stolta över?
>>
>> All kritik på gårdagens möte förutom argumentet om ändrad kallelsetid 
>> till Årsmötet har funnits i förslaget på stadgar sedan den 20/11, alltså 
>> över sju dagar före gårdagens medlemsmöte. Det är beklagligt att dessa 
>> saker inte lyfts fram i god tid innan mötet. Tydlig information gick 
>> också ut på sändlista och på forumet om just detta:
>>
>>   /Föreslagna stadgar
>>   <http://ubuntu-se.org/Wiki/Stadgar%5Bhttp://ubuntu-se.org/Wiki/Stadgar>.
>>   Diskutera och ställ frågor på forum eller sändlista innan möte. På
>>   möte kommer enbart utrymme ges för att debattera /för/ respektive
>>   /emot/ antagande av föreslagna stadgar./
>>
>> Men nu lägger vi det bakom oss. Och då många verkar föredra att komma 
>> med synpunkter och diskutera på IRC framför maillista och forum, är det 
>> ju alldeles utmärkt att vi är på gång att utöver medlemsmötet även börja 
>> ha diskussionsmöten.
>>
>> Vad gäller att vi behöver vara (och är) många som engagerar oss på 
>> Ubuntu Sverige så är det så att jag som ledare har lagt ner större delen 
>> av min tid på att delegera ansvar och ge enskilda medlemmar bra 
>> förutsättningar att engagera sig. Och detta arbete är något som måste få 
>> ta sin tid, och att inspirera personer att lägga ner arbete är en konst, 
>> och det är något jag är bra på och kommer att bli ännu bättre på, och om 
>> intresse finns hos medlemmar, vilket jag har sett att det gör, så kommer 
>> vi blir fler än de i dag som lägger ner tid och energi på det vi tycker 
>> om, Ubuntu.
>>
>> hälsn
>> //Johan Lundmark
>>
>> Petri Kiviniemi skrev:
>>  
>>> Jag håller med med dessa två, och passar på att notera att jag har
>>> missat när Henrik sa: "Tid: 19:03:39 Nick: swe_henke: Henrik
>>> Samuelsson,men kommer tyvärr mest vara borta då det är läggdags för
>>> barnen ...". Det måste ändras i protokollet, hur sköter vi det? Jag
>>> menar regelmässigt (stadgar)?
>>>
>>> Detta var mitt första IRC-möte men jag törs säga att ordföranden skötte
>>> sitt jobb bra. Vissa regler skulle ge denna mötesform (IRC) lite mer
>>> närvaro och trovärdighet, speciellt hos folk som är mer vana för möten
>>> IRL dvs. i det verkliga livet. :)
>>>
>>> Det verkar som att det är en person som har varit drivande men också
>>> fått göra "allt" ang. föreningsbildande. Det räcker inte med en aktiv.
>>> Det räcker inte med två heller. Det krävs fler som är aktiva i själva
>>> föreningsbildningsfasen precis som det krävs fler som sköter driften av
>>> föreningen. Många som är för förening Ubuntu Sverige, var är ni?
>>> Givetvis tiden för mötet kan vara oläglig för många och detta ska man
>>> inte se som en pik mot första stycket. Nämligen jag har för mig att jag
>>> har sett flera som varit inne i snacket om att bilda en förening, var är
>>> ni? Ska Johan Lundmark göra allt?
>>>
>>> Att dessa tramp i klaveret har skett tror jag beror på för mycket jobb
>>> och för lite kontakt. Det är svårt att ha kontakt när man inte har någon
>>> att ha kontakt med. Det är inte för sent att vara med och starta
>>> föreningen Ubuntu Sverige så kontakta Johan oavsett hur ny du är inom
>>> Ubuntu.
>>>
>>> Ska ni rå projektet i hamn så DELTA, inte bara nu utan även efter
>>> föreningen bildats.
>>>
>>> mvh
>>> Petri
>>>
>>>
>>>
>>> tis 2006-11-28 klockan 15:09 +0100 skrev Micke: 
>>>  
>>>   
>>>> Henrik Samuelsson skrev:
>>>>   
>>>>    
>>>>> Hej,
>>>>>
>>>>> jag anser att denna start av förening forceras fram allt för mycket i blindo. Det finns information om hur man kan gå tillväga för att på ett kontrollerat sätt tafram stadgar, styrelse, revisorer mm. Ändring av protokollets innehåll så att dess beslut förändras får ALDRIG ske i efterhand. Det har tidigare sagts att även felaktiga protokoll gäller tills detta har tagits om hand vid nästkommande möte.
>>>>> Jag är tyvärr kritisk till processen men för en förening för Ubuntu Sverige.
>>>>> Jag hade inte möjlighet att rösta eller argumentera under gårdagen möte utan läste loggen från IRC-klienten i efterhand.
>>>>>
>>>>> Stadgar är det viktigaste dokumentet i en förening. Det skall man kunna luta sig emot när det blåser snålt på toppen. Det skall inte vara föremål för justeringar pga oklarheter. Därför anser jag att det JA-allternativ som fanns "JA: godta stadgarna, uppdateringar kan göras efteråt" är felaktigt. Men ingen röstade nej tråkigt nog...
>>>>>
>>>>> MVH
>>>>> Henrik S. (swe_henke)
>>>>>
>>>>>
>>>>>  
>>>>>    
>>>>>     
>>>> Måste instämma helt i ditt resonemang Henrik. Till min förvåning läste 
>>>> jag detta med ändring av stadgar i efterhand. Jag kunde heller inte 
>>>> närvara på mötet men diskussionen du dra igång Henrik, är både väsentlig 
>>>> och grundläggande.
>>>>
>>>> XtremXem
>>>>
>>>>   
>>>>    
>>>  
>>>   
>> -------------- next part --------------
>> En HTML-bilaga skiljdes ut...
>> URL: https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-se/attachments/20061128/8b720975/attachment-0001.htm 
>>
>> ------------------------------
>>
>> Message: 2
>> Date: Tue, 28 Nov 2006 23:01:22 +0100
>> From: Johan <liquoricetea at gmail.com>
>> Subject: Re: Frågor angående stadgarna.
>> To: Ubuntu Sverige <ubuntu-se at lists.ubuntu.com>
>> Message-ID: <456CB1B2.6080301 at gmail.com>
>> Content-Type: text/plain; charset=ISO-8859-15; format=flowed
>>
>> Hej Kent!
>>
>> Jag lovar att återkomma med svar på dina funderingar imorgon (påminn mig 
>> om jag glömmer ;-) )
>>
>> Johan
>>
>> Kent Nyberg skrev:
>>  
>>> Hej på er,
>>> Kul att stadgarna kommit till världen!
>>> Själv hinner jag inte med att knappt ens överblicka vad som händer så
>>> fort som det går nu, vilket ju är bra. Därav mina sena frågor angående
>>> stadgarna. I sin enklaste form rör det sig enbart om lite klargörande
>>> jag vill ha. 
>>>
>>> Jag har utgått ifrån att följande är de stadgar det talats om:
>>> http://ubuntu-se.org/Wiki/Stadgar
>>>
>>>
>>> Här kommer min respons.
>>>
>>> "Ordinarie ordförande och ordinarie kassör är tillsammans med ledaren
>>> firmatecknare."
>>>
>>> Vad menas med firmatecknare? Är det en juridisk term som även används
>>> för ideella föreningar?
>>>
>>>
>>>
>>>
>>> Läs följande:
>>> "Ledaren och Medlemsrådet, totalt 4 personer, utgör tillsammans Ubuntu
>>> Sveriges styrelse."
>>> Medlemrådet består av ordförande, kassör samt sekreterare. Ok, det
>>> stadgat. 
>>>
>>> Nu till:
>>> "Ledaren står ansvarig inför Medlemsmötet för, och har därmed
>>> beslutanderätt inom, hela Ubuntu Sveriges verksamhet mellan mötena
>>> frånsett gruppens uppgifter nämnda i stadgarna."
>>> och:
>>> "Medlemsrådet är beslutsmässigt när 2 av 3 ledamöter/ersättare är
>>> närvarande."
>>>
>>> Jag förstår inte riktigt hur det hänger ihop - vem som beslutar vad, när
>>> och hur?
>>> Vi har alltså en styrelse. Den består av fyra personer. I stadgarna står
>>> det bara att vi har en styrelse. Därmed basta, typ. Inget om vad just
>>> denna styrelse gör. Styrelsen består av personer som i andra punkter
>>> tilldelas uppdrag och ansvar. Medlemsrådet består av 3 av styrelsens 4
>>> medlemmar och har beslutanderätt när två av dessa tre är överens.
>>> Samtidigt består styrelsen av en ledare (ordval?) som har beslutanderätt
>>> mellan mötena. Ok, beslutanderätt i vad? och hur ska det fungera
>>> tillsammans med medlemsrådet som ju också har beslutanderätt? Har vi två
>>> så att säga, exekutiva organ? (ja, eller vad det nu kallas..)
>>>
>>> "För ändring av § Syfte samt § Medlemsmötet krävs att beslut fattas med
>>> 2/3 majoritet vid två på varandra följande medlemsmöten. För ändring av
>>> övriga delar i stadgar krävs att beslut fattas med 2/3 majoritet vid ett
>>> medlemsmöte. Ändringar i stadgarna träder i kraft med omedelbar verkan"
>>>
>>> Är detta verkligen normal praxis? Medlemsmötena ska kallas med minst en
>>> veckas framförhållning enligt stadgarna. Så på två veckor kan alltså
>>> hela föreningen mer eller mindre göras om totalt? Har inte många av oss
>>> här sällan så kort framförhållning att så pass mycket action kan
>>> hanteras och klämmas in i kalendern? Jag menar inte att jag väntar mig
>>> det, utan mer det att det är ett tänkt scenario som iaf rent logiskt
>>> kan hända och genomtänkta stadgar hanterar väl sådant?
>>>
>>> Och varför ska just föreningens stadgade syfte och stadgarna kring
>>> Medlemsmöten kräva två på varandra följande medlemsmöten när övriga
>>> stadgar inte gör det? Min ringa erfarenhet sträcker sig så långt att de
>>> föreningar jag varit med i nog har stadgat att alla ändringar av
>>> stadgarna bara kan göras på årsmötet. Jag menar, det är ju faktiskt då
>>> öppet för att ändra punkten § Stadgaändringar med kortare varsel än vad
>>> som krävts för punkten Syfte samt Medlemsmötet - och därmed på kortare
>>> varsel kunna ändra just föreningens syfte samt medlemsmötenas stadgade
>>> ordning. Eller tänker jag fel?
>>> Ren petitess kanske, men det ser ju dumt ut att ha stadgar som säger
>>> emot sig själv på rätt underliga sätt. :)
>>>
>>>
>>> "Föreningen ska ses som ett nätverk av personer eller andra instanser
>>> och föreningen har sitt säte där föreningens sekreterare bor."
>>> Så varje gång vi byter sekreterare ska vi skicka in papper till farbror
>>> staten? Jag är inte så haj på den biten, det kanske är tvång på det
>>> oavsett om föreningen byter boplats? Och vad menas med "eller andra
>>> instanser"? Jag gillar sci-fi men vad mer än nätverk av personer
>>> räknas hit? andra föreningar? företag? AI? Och vad menas med att
>>> föreningen ska ses som nätverk av personer? Är inte just det
>>> definitionen av föreningar? Föreningen är en.. *trummor*..
>>> förening.  ;)
>>>
>>>
>>>
>>> "För att vara medlem i Ubuntu Sverige så krävs det att man har en
>>> personlig presentation i wikin innehållande en kort personlig
>>> presentation samt kontaktinformation i form av e-post-adress, jabber
>>> eller liknande, och också på något sätt är aktiv inom gemenskapen. För
>>> att vara medlem i föreningen krävs att man är privatperson, annan
>>> organisation eller företag. Föreningen har inga rättigheter att utesluta
>>> någon ur nätverket. Däremot kan ansvariga för föreningens olika
>>> delområden vidta åtgärder för att begränsa skadan som illvilliga
>>> individer kan åsamka. Det finns ingen medlemsavgift. Som medlem har man
>>> en röst på Medlemsmötet i varje omröstning. "
>>>
>>> Så, föreningen kan inte utesluta medlemmar - ändå stadgar vi att
>>> personer som inte är "aktiv inom gemenskapen" inte ses som medlem. Är
>>> det inte att både säga att vi inte kan utesluta medlemmar men samtidigt
>>> tar oss rätten att utesluta dem som inte är aktiva nog? Och aktiva
>>> enligt vem? Varför ska vi inte kunna utesluta medlemmar föresten? Och
>>> var i stadgarna, förutom i denna punkt, klargörs att föreningen bara är
>>> för de som aktivt arbetar för föreningen? Det stadgas inte i syftet
>>>  
>>>   
>>
>>
>>
>> ------------------------------
>>
>> Message: 3
>> Date: Wed, 29 Nov 2006 00:05:21 +0100
>> From: Kent Nyberg <nyberg.kent at spray.se>
>> Subject: Re: Stadgarna nu inte ändrade 2
>> To: Ubuntu Sverige <ubuntu-se at lists.ubuntu.com>
>> Message-ID: <1164755121.5374.55.camel at localhost>
>> Content-Type: text/plain; charset="iso-8859-15"
>>
>> tis 2006-11-28 klockan 14:52 +0100 skrev Johan:
>>
>>  
>>> Stadgarna är nu helt återställda.
>>>
>>> Nu är "Uppsala" ändrat till "föreningen har sitt säte där föreningens
>>> sekreterare bor."
>>>
>>> Jag tar kontakt med sekreterare för gårdagens medlemsmöte Petri
>>> Kiviniemi.
>>>
>>> En fast sekreterare och därigenom ledamot i Medlemsrådet kommer
>>> däremot att utses på ett kommande möte.
>>>
>>> Detta bör vara en snyggare lösning på problemet att vi behöver
>>> specifiera säte för föreningen till skatteverket.
>>>
>>> Jag hör av mig efter svar från Petri..
>>>
>>> hälsn
>>> //Johan Lundmark
>>>
>>>   
>>>> För att stadgarna ska godkännas av Skatteverket har jag ändra
>>>> föreningens säte från "där sekreteraren bor" till "Uppsala" (Den
>>>> hittills enda medlemmen av styrelsen bor där (jag). Se paragraf §
>>>> Syfte och verksamhet. 
>>>>
>>>>
>>>>    
>>
>>
>> Gött mos. Du räddade kvällen där. Jag trodde till en början att
>> stadgarna ändrats till trots mot stadgarna, men si det går ju inte. :)
>> /me tycker Johan sköter sig bra. :)
>> -------------- next part --------------
>> En HTML-bilaga skiljdes ut...
>> URL: https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-se/attachments/20061129/77579529/attachment-0001.htm 
>> -------------- next part --------------
>> En bilaga som inte var text, skiljdes ut...
>> Namn    : smiley-3.png
>> Typ    : image/png
>> Storlek: 819 bytes
>> Beskrivning: inte tillgänglig
>> URL    : https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-se/attachments/20061129/77579529/attachment-0001.png 
>>
>> ------------------------------
>>
>>  
> Ok, det förefaller som om bitarna faller på plats gällande 
> styrelseordning etc. Dags att ge lite cred. till Johan som verkar dra 
> ett stort lass. Delegering är inte alltid så lätt men hojta om ngt 
> behövs. Jag kan säkert bidra med ngt. I övrigt vill jag tillägga att 
> det är stimulerande att notera att öppenheten är stor kring dessa 
> frågor. Det är iofs självklart i de flestas ögon men tyvärr inte 
> alltid i allas.
>
> Allt gott
>
> XtremXem,
> aka Micke Camfjord

Tack Micke, det värmer. Och ett tack till övriga som varit med i processen !

Jag kommer efter att ha ändrat en del i sandlådestadgarna 
<http://ubuntu-se.org/Wiki/StadgarSandl%C3%A5da> (som lagts upp på sidan 
om de antagna) efter de saker som kommit upp hittills be om fler 
synpunkter, korrekturläsning och då behövs flera som hjälper till. Men 
det kan för mig komma att ta några dagar.

Johan
-------------- next part --------------
En HTML-bilaga skiljdes ut...
URL: https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-se/attachments/20061129/b9cbda49/attachment.htm 


More information about the ubuntu-se mailing list