Start avUbuntu Sverige

Henrik Samuelsson h.samuelsson at bredband.net
Tis Nov 28 12:26:57 GMT 2006


Hej,

jag anser att denna start av förening forceras fram allt för mycket i blindo. Det finns information om hur man kan gå tillväga för att på ett kontrollerat sätt tafram stadgar, styrelse, revisorer mm. Ändring av protokollets innehåll så att dess beslut förändras får ALDRIG ske i efterhand. Det har tidigare sagts att även felaktiga protokoll gäller tills detta har tagits om hand vid nästkommande möte.
Jag är tyvärr kritisk till processen men för en förening för Ubuntu Sverige.
Jag hade inte möjlighet att rösta eller argumentera under gårdagen möte utan läste loggen från IRC-klienten i efterhand.

Stadgar är det viktigaste dokumentet i en förening. Det skall man kunna luta sig emot när det blåser snålt på toppen. Det skall inte vara föremål för justeringar pga oklarheter. Därför anser jag att det JA-allternativ som fanns "JA: godta stadgarna, uppdateringar kan göras efteråt" är felaktigt. Men ingen röstade nej tråkigt nog...

MVH
Henrik S. (swe_henke)

More information about the ubuntu-se mailing list