Mötesprotokoll 2006-11-28

Johan liquoricetea at gmail.com
Tis Nov 28 11:52:06 GMT 2006


Hej Alla!

Tack Petri för ett tydligt protokoll med bra innehåll.

Jag sitter nu med ansökan om organisationsnr framför mig.

För att stadgarna ska godkännas av Skatteverket har jag ändra 
föreningens säte från "där sekreteraren bor" till "Uppsala" (Den 
hittills enda medlemmen av styrelsen bor där (jag). Se paragraf § /Syfte 
och verksamhet/.

Detta har enligt uppgift från skatteverket så som jag förstår det ingen 
betydelse för någonting för Ubuntu Sverige. Men detta avgör vilket av 
skatteverkets kontor som ska dela ut organisationsnumret.

Jag har även av samma anledning som för ändring av föreningens säte lagt 
in följande information i protokollet:

  /Beslut fattades att _bilda förening vid namn Ubuntu Sverige_ och
  Johan Lundmark godkändes som föreningens Ledare. Det beslutades att
  ledamöterna till Medlemsrådet samt revisorer skulle utses vid en
  senare tidpunkt./

Det måste så klart finnas någon medlem i styrelsen och någon som är 
firmatecknare för att registreringen ska kunna bli godkänd.

Jag ber alla medlemmar att läsa igenom protokollet 
<http://ubuntu-se.org/Wiki/M%C3%B6tesprotokoll/2006-11-27> från mötet 
samt de som också deltog på mötet höra av sig om det finns några 
felaktigheter.

Jag skriver senare upp på dagordningen för medlemsmötet att vi ska 
besluta hur ledamöterna i Medlemsrådet ska utses samt revisorer. 
Möjligen kommer vi kunna rösta och tillsätta dessa på samma möte men det 
förutsätter att tydlig information gått ut samt att någon slags 
nominering redan ägt rum. Jag ska se om jag hittar någon som jag tror 
att föreningen har förtroende för att sköta att ta emot nominering 
anonymt från oss medlemmar samt presentera samtliga nomineringar på 
mötet. Man kan nominera sig själv men inte mig som ledare (vilket vi 
borde skriva in i stadgarna).

Detta är mitt förslag och jag ber er att ta ställning till detta här på 
sändlistan..

hälsn
//Johan Lundmark

Protokoll från mötet:


   Ubuntu Sverige medlemsmöte 27 nov 2006 kl. 19:00

  /i IRC-kanalen #ubuntu-se-mote på irc.freenode.org./


     Närvarande:

  Kim^J:     Kim Johansson
  netsampler:   Magnus Adolfsson
  Vanilj:     Ulf Andersson
  Louie:     Johan Haals
  HenrikAn:    Henrik Angetun
  mickej79:    Mikael Jansson
  CrashLord:   Johan Larsson
  Pretorian:   Fredrik Ullner
  PsySine:    Jan Braunisch
  Stonemedic:   Mika Siidorov
  Falcon|ds:   Andreas Falck
  plun:      Björn Nilsson
  CroX:      Tobias Sjösten
  timtux:     Tim Jansson
  reverb:     Johan Westin
  Martin:     Martin Olsson
  sebastean:   Johan Lundmark
  nicks68:    Niclas Pettersson
  Retardedpope:  Erik Blomqvist
  petri0:     Petri Kiviniemi
  swe_henke:   Henrik Samuelsson
  sen ankomst:
  kaliumfredrik: Fredrik Bülow      (19:09)
  tomplast:    Tomas Gustavsson    (19:26)
  Trazan:     Fredrik Martini     (19:53)


     Val av ordförande och sekreterare

  Mötet godkänner Jan Braunisch som mötets ordförande samt Petri
  Kiviniemi som sekreterare.


     Punkt 1

  /Debatt och eventuellt antagande av stadgar - JohanLundmark
  <http://ubuntu-se.org/Wiki/JohanLundmark> (sebastean)/

  Ordförande ger mötet 5 minuter att läsa stadgarna vilket förlängs
  med 5 minuter pga. dubbla stycken i stadgarna. Alla som inte ville
  godta stadgarna uppmanades anmäla sig vilket missförstods och även
  argumenten emot började strömma fram. Ordföranden fick ordning på
  det till slut och till slut skulle sex deltagare få argumentera emot
  stadgarna och dessa var: Retardedpope, reverb, ubu, tomplast, timtux
  och Falcon|ds.

  /Argument 1/ var ”... att vi ska ha stadgarna i Punktform, det gör
  det lättare för oss att göra ändringar och diskutera kring dem. ”
  vilket fick medhåll av mötesdeltagarna.

  /Argument 2/ var ”... att ledaren skall ej ha behörighet att välja
  nästa. Utan att vid ledarens avgång för alla som vill kandidera till
  ledare. Och sedan får medlemmarna rösta på den kandidat de anser
  skall bli ledare.” vilket fick medhåll av mötesdeltagarna. Förslaget
  skapade dock debatt som avbröts av ordföranden pga. den skulle
  förmodligen ta för lång tid.

  /Argument 3/ var ”... att kallelsen till årsmötet ska skickas ut
  innan sista dagen för att skicka in förslag på punkter infaller dvs,
  först ska kallelsen komma sen någon vecka efter det ska man ha stopp
  för inskickande av material till mötet” även detta fick medhåll av
  mötesdeltagarna.

  /Argument 4 och 5/ var liknande det första argumentet och ingen
  vidare debatt togs på dem.

  Efter omröstning av stadgarna med alternativen..

    *

     JA: godta stadgarna, uppdateringar kan göras efteråt och

    *

     NEJ: vänta med att godta, ändringar måste göras innan

  ..antogs stadgarna med 17 JA röster, två avstod och två röster som
  inte hade anmält närvaro till mötet eller inte röstade med namn,
  totalt 28 st var inloggade och 24 var inregistrerade i mötet.

  Beslut fattades att bilda förening vid namn Ubuntu Sverige och Johan
  Lundmark godkändes som föreningens Ledare. Det beslutades att
  ledamöterna till Medlemsrådet samt revisorer skulle utses vid en
  senare tidpunkt.


     Punkt 2

  Utökning av mötet, t.ex. att folk som håller på med saker som har
  att göra med Ubuntu kan berätta om det och att folk kan ställa
  frågor och diskutera. Antingen har man det tillsammans med det
  vanliga mötet, eller så har man det andra dagar. JanBraunisch
  <http://ubuntu-se.org/Wiki/JanBraunisch> (PsySine
  <http://ubuntu-se.org/Wiki/PsySine>) Efter en kort debatt angående
  var och hur detta utökning av mötet röstades det om intresse finns
  för frågan och 15 st röstade JA. Frågan skulle diskuteras vidare på
  både forumet och maillistan.


     Punkt 3 Övriga frågor

  /”... en fast punkt (efter Val av sekreterare) fr.o.m. nästa möte
  där man tar upp protokollet från föregående möte. Ifall alla tycker
  att allt som ska vara med eller är någonting direkt felaktigt. Dessa
  sparas ju i Wikin där nya medlemmar går och läser vad som har
  tidigare överenskommits.” Petri Kiviniemi/ (petri0)

  Efter en kort debatt i överlag positiv anda beslöt ordföranden att
  vi kan diskutera vidare på forum/sändlista/ordinarie punkt på nästa
  möte.


     Punkt 4

  /Nästa möte/ Bestämdes till tisdagen 12 dec kl. 19:00

  Mötet avslutades kl. 20:23 Logg för mötet finns för närvarande att
  läsa på


Petri Kiviniemi skrev:
> Ubuntu Sverige möte 27 nov 2006 kl. 19:00 
>
> i IRC-kanalen #ubuntu-se-mote på irc.freenode.org.
>
>
> Närvarande:
>
> Kim^J: 		Kim Johansson
> netsampler: 	Magnus Adolfsson
> Vanilj: 	Ulf Andersson
> Louie: 		Johan Haals
> HenrikAn: 	Henrik Angetun
> mickej79: 	Mikael Jansson
> CrashLord: 	Johan Larsson
> Pretorian: 	Fredrik Ullner
> PsySine: 	Jan Braunisch
> Stonemedic: 	Mika Siidorov
> Falcon|ds: 	Andreas Falck
> plun: 		Björn Nilsson
> CroX: 		Tobias Sjösten
> timtux: 	Tim Jansson
> reverb: 	Johan Westin
> Martin: 	Martin Olsson
> sebastean: 	Johan Lundmark
> nicks68: 	Niclas Pettersson
> Retardedpope: 	Erik Blomqvist
> petri0: 	Petri Kiviniemi
> swe_henke: 	Henrik Samuelsson
> sen ankomst:
> kaliumfredrik: 	Fredrik Bülow 		(19:09)
> tomplast:	Tomas Gustavsson 	(19:26)
> Trazan: 	Fredrik Martini 	(19:53)
>
>
>
> Val av ordförande och sekreterare
> Mötet godkänner Jan Braunisch som ordförande samt Petri Kiviniemi som sekreterare.
> Punkt 1 Debatt och eventuellt antagande av stadgar JohanLundmark (sebastean)
> Ordförande ger mötet 5 minuter att läsa stadgarna vilket förlängs med 5 minuter pga. dubbla stycken i stadgarna. Alla som inte ville godta stadgarna uppmanades anmäla sig vilket missförstods och även argumenten emot började strömma fram. Ordföranden fick ordning på det till slut och till slut skulle sex deltagare få argumentera emot stadgarna och dessa var: Retardedpope, reverb, ubu, tomplast, timtux och Falcon|ds.
> Argument 1 var ”... att vi ska ha stadgarna i Punktform, det gör det lättare för oss att göra ändringar och diskutera kring dem. http://ubuntu-se.org/Wiki/Stadgar/Punktform ” vilket fick medhåll av mötesdeltagarna.
> Argument 2 var ”... att ledaren skall ej ha behörighet att välja nästa. Utan att vid ledarens avgång för alla som vill kandidera till ledare. Och sedan får medlemmarna rösta på den kandidat de anser skall bli ledare.” vilket fick medhåll av mötesdel av mötesdeltagarna. Förslaget skapade dock debatt som avbröts av ordföranden pga. den skulle förmodligen ta för lång tid.
> Argument 3 var ”... att kallelsen till årsmötet ska skickas ut innan sista dagen för att skicka in förslag på punkter infaller dvs, först ska kallelsen komma sen någon vecka efter det ska man ha stopp för inskickande av material till mötet” även detta fick medhåll av mötesdeltagarna.
> Argument 4 och 5 var liknande det första argumentet och ingen vidare debatt togs på dem.
>
> Efter omröstning av stadgarna med alternativen
> JA: godta stadgarna, uppdateringar kan göras efterråt och
> NEJ: vänta med att godta, ändringar måste göras innan
> antogs stadgarna med 17 JA röster, två avstod och två röster som inte hade anmält närvaro till mötet eller inte röstade med namn, totalt 28 st var inloggade och 24 var inregistrerade i mötet.
>
> Punkt 2 Utökning av mötet, t.ex. att folk som håller på med saker som har att göra med Ubuntu kan berätta om det och att folk kan ställa frågor och diskutera. Antingen har man det tillsammans med det vanliga mötet, eller så har man det andra dagar. JanBraunisch (PsySine)
> Efter en kort debatt angående var och hur detta utökning av mötet röstades det om intresse finns för frågan och 15 st röstade JA. Frågan skulle diskuteras vidare på både forumet och maillistan.
>
> Punkt 3 Övriga frågor
> ”... en fast punkt (efter Val av sekreterare) fr.o.m. nästa möte där man tar upp protokollet från föregående möte. Ifall alla tycker att allt som ska vara med eller är någonting direkt felaktigt. Dessa sparas ju i Wikin där nya medlemmar går och läser vad som har tidigare överenskommits.” Petri Kiviniemi (petri0)
> Efter en kort debatt i överlag positiv anda beslöt ordföranden att vi kan diskutera vidare på forum/sändlista/ordinarie punkt på nästa möte.
>
> Punkt 4 Nästa möte
> Bestämdes till tisdagen 12 dec kl. 19:00
>
> Mötet avslutades kl. 20:23
> Logg för mötet finns för närvarande att läsa på http://pappaline.com/~louie/logg.txt
>
>
>
> Ej med i protokollet:
> Kan någon lägga protokollet i Wikin? Mina kunskaper räcker inte till det.
> /Petri
>
>
>
>  
-------------- next part --------------
En HTML-bilaga skiljdes ut...
URL: https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-se/attachments/20061128/26482eda/attachment.htm 


More information about the ubuntu-se mailing list