grubblerier,

Micke Karlsson mmmicke at gmail.com
Mon Nov 20 08:22:31 GMT 2006


Jag skapade en tråd i forumet där vi kan diskutera stadgarna.

http://ubuntu-se.org/forum/viewtopic.php?pid=19823

/micke

On 11/20/06, Robin Sonefors <ozamosi at flukkost.nu> wrote:
> sön 2006-11-19 klockan 22:46 +0100 skrev Jan Braunisch:
> > Jag tycker att Johan ska fortsätta att distribuera skivor och ta emot
> > donationer, huvudsaken är att vi är extremt tydliga med att informera om att
> > pengarna inte går direkt till ubuntu-sverige, utan att Johan tar hand om dem
> > som privatperson och att han är förbunden att inte använda dem för privat
> > bruk.
> Han är inte alls förbjuden att göra det. Det är hans privata pengar som
> han gör vad han vill med. Därför håller jag helt klart med Kent - om
> ubuntu-se ber om pengar bör ubuntu-se ha överblick på pengarna, vilket
> helt enkelt inte går att ha över johans privata ekonomi. Vad gäller
> skärmdumpar har väl alla sett piratbyråns bevismaskin[0]? ;)
>
> [0]: http://www.piratbyran.org/bevismaskinen/
>
>
> --
> ubuntu-se mailing list
> ubuntu-se at lists.ubuntu.com
> https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-se
>
More information about the ubuntu-se mailing list