grubblerier,

Robin Sonefors ozamosi at flukkost.nu
Mon Nov 20 07:52:36 GMT 2006


sön 2006-11-19 klockan 22:46 +0100 skrev Jan Braunisch:
> Jag tycker att Johan ska fortsätta att distribuera skivor och ta emot 
> donationer, huvudsaken är att vi är extremt tydliga med att informera om att 
> pengarna inte går direkt till ubuntu-sverige, utan att Johan tar hand om dem 
> som privatperson och att han är förbunden att inte använda dem för privat 
> bruk.
Han är inte alls förbjuden att göra det. Det är hans privata pengar som
han gör vad han vill med. Därför håller jag helt klart med Kent - om
ubuntu-se ber om pengar bör ubuntu-se ha överblick på pengarna, vilket
helt enkelt inte går att ha över johans privata ekonomi. Vad gäller
skärmdumpar har väl alla sett piratbyråns bevismaskin[0]? ;)

[0]: http://www.piratbyran.org/bevismaskinen/

More information about the ubuntu-se mailing list