Re: Svar på brända ubuntu skivor

Ein Andersson einand at gmail.com
Tors Mars 9 16:37:49 GMT 2006


1, Självklart vet ni inte vilket uppläg jag hade eftersom ignoransen
ifrån er sida är 100 procentig

2, Självklart förstår jag att ubuntudagen enbart är för ubuntu. Det är
blandannat det som väcker frustration hos både mig och mina med
repreresetanter då det står klart och tydligt i era loggar vad ifrån
idén kommer.

3, Som icke involverad i ubuntudagen vet jag inte vad ert mål är utan
följer bara den information ni gett mig, dvs ytterst lite.

4, Ni har vist kontakt med andra föreningar då jag kontakta er som
representant Men åter igång är eran ignorans på topp Vilket visar att
ni har inte ens för avsikt att lyssna på vad andra säger.

5, Sedan är det fortfarande inte ubuntudagen som min irritation vilar
mot, Utan er brist på information gentemot mig, då jag kontakta er ni
skulle ta beslut.

6, Tyvär kommer jag inte ge er mina visioner ännu en gång, Ni har
redan delar av den och det krävs rejält av er för att återge mig och
de jag representerar erat förtrånde.

7, Ärligt så jag jag faktiskt glad över att det finns en svensk
förening som tar sitt ansvar.

8, Det kan mycket väl hända att informationen funnits framför mina
ögon. Dock som involverad i 3 andra föreningar har jag inte tiden att
kolla upp den, och ännu en gång som som represetant som kontakter er
så är det eran skyldighet att medela mig svaret.

9, Ja, ni är skyldig att medela mig beslutet eftersom jag kontakta er
och vänta mig ett beslut. Är så det fungerar i alla organisationer att
man meddelar berörda parter.

Sedan tack för detta e-mail det stärker mitt beslut att inte vilja
vara medlem hos er då ni kraftigt visar att ni inte är speciellt vana
på att driva en organisation samt inte heller är speciellt villiga att
ta mot kritiken ni får. För jag hoppas inte det är ett medvetet val
ifrån er som organisation.On 3/9/06, No1Viking <no1viking at gmail.com> wrote:
> Hej
>
> 1. Jag vet inte vilket upplägg du tänkt dig och vi kommer troligen inte att
> göra som du tänkt.
>
> 2. Ubuntudagen är enbart för Ubuntu och du kan mycket väl arrangera
> Linuxdagen med det upplägg du tänkt dig.
>
> 3. Vi har inte enbart som mål att dela ut skivor.
>
> 4. Vi har INGEN kontakt med andra föreningar som berör denna dag, men det
> kan kanske bli aktuellt att andra människor som förespråkar andra
> distributioner vill vara med och samarrangera. Dock finns det inget som
> tyder på det i dagsläget.
>
> 5. Vi har INTE tagit din ide rakt av. Du ville göra en Linudag, vilket är
> bra mycket större än en Ubutudag. Du är givetvis välkommen att fortsätta med
> dina tankar kring en Linuxdag och arrangera en sådan. Det finns väl inget,
> vad jag kan förstå som hindrar att vi kör två arrangemang och att vi i
> Ubuntu Sverige är med i bägge?
>
> 6. Ge oss dina visioner kring DIN dag och vi kommer garanterat att ta ett
> beslut kring detta på ett av våra möten. Återigen, inget hindrar detta.
>
> 7. Om vår kampanj inte lyckas så är det OK, vi har iaf testat och kan vara
> stolta över det.
>
> 8 Ein, jag trodde du var en av våra medlemmar och att du av eget intresse
> satt dig in i vilka resurser Ubuntu Sverige skapat. Jag är förvånad över att
> du inte noterat hemsidan där wiki, forum, dagordning, protokoll etc. ingår,
> då det hela tiden skrivits om den i topic i vår IRC kanal, där du hängt
> ganska mycket. Visst, det är inte din skyldighet att kolla, men
> informationen har funnits framför dina egna ögon. Tråkigt att du inte kunnat
> ta del av den.
>
> 9. Du skriver att vi är skyldiga att meddela dig mötets beslut. Vi anser att
> vi gjort det genom att lägga ut protokoll på vår wiki, vilken är tillgänglig
> för ALLA.
>
>
> Vänliga hälsningar
>
> Michael Hamberg
> Projektledare Ubuntudagen
> Ubuntu Sverige
>
>
>
>
> On 3/9/06, Ein Andersson <einand at gmail.com> wrote:
> >
> Så, innan jag går in på detaljer så svarar jag på era officiella
> uttalande http://ubuntu-se.org/Wiki/OfficielltUttalande
> Till en början så var avsikten aldrig att elda upp 800skivor. Jag är
> inte så dum att jag missriktar  mitt missnöje. Jag kommer även
> forsätta med mitt arbete att dela ut skivor vilket i dagsläget är
> strax över 1200 skivor sedan september förra året. Jag är inte säker
> men misstänker detta gör mig till en av de mest aktiva enskila
> distrubitör i Sverige.
>
> Så tillbaka till delen av början som ni känner till. Jag kontakta
> Robin Sonefors (ozamosi) via IRC då jag fått information om att han är
> kontaktperson för svenska ubuntu föreningen. Vi snacka lite allmänt om
> en idé jag satt på om en nationell opensoruce dag som jag/vi kallade
>  Linuxdagen. Jag kontakta er då för jag undrade om ni var intresserade
> av att hjälpa till med att dela ut ubuntu sk iver denna dagen. Jag har
> även under denna tiden kontant med 3 andra föreningar i Sverige som
> också vill hjälpa till. (Två ombad mig att hålla dem utanför så jag
> nämner inte deras namn).
>
> Vad är problemet då, Jo att jag kommer till er. Delar med mig av en av
> våra visioner om hur vi skall göra en lyckad presentation av
> öppnaprogram för allmänheten. Jag får reda på att ni skall ha möte
> dock på en tidpunk jag inte kan närvara. Ozamosi lovar att presenterat
> idén för styrelsen i eran föreningen. Efter det hör jag inget ifrån er
> och då börja fundera på om ni sagt nej till idén.
>
> Sedan igår ser jag att ni tagigt idén rakt av bytt namn till den till
> Ubuntudagen. Jag får även tillgång till några loggar där mitt namn
> nämns flera gånger, vilket visar att styrelsen var fullt medvetna om
> att jag presenterat en idé med ett samarbete med er. För skall jag
> vara ärlig tror jag inte ni har den ekonomiska eller storlek för att
> göra en lyckad kampanj (Dock hoppas jag att jag har fel).
>
> Men nu är det inte detta som väcker min ilska utan det är som jag sa
> tidigare att ni var fullt medvetna om att jag kommit och presenterat
> idén för er. Ni accepterar den tydligen och tycker det var en bra idé.
> Men ändå har ni inte en enda gång vänt er till mig och frågat om jag
> vill vara delaktig, eller vad jag hade för visioner. Så min ilska
> riktar sig till era ignorans över folks delaktigt.
>
> Detta argumentet med att forumet och wikin är öppen går tyvärr inte.
> Då jag bland annat inte visste ni hade forum. Är inte min skyldighet
> som representant ifrån en annan organisation sätta mig in och lära mig
> hur ni fungerar. Utan är eran skyldighet att meddela beslutet i mitt
>  förslag.
>
> Någon ursäkt kommer ni inte få ifrån mig då jag inte gjort något som
> helst fel gentemot er. Det enda jag sagt i mina uttalande om er är att
> jag inte längre stöder som förening och att jag känner mig kränkt av
> er. Jag har inte heller sagt något som kan eller komma skada er som
> förening. Så att kräva en ursäkt av mig är inte bara dumt utan rent ut
> sagt löjligt.
>
> --
> Ein Andersson
> Tel: 075 4468787 (Detta är ett regionslöst telefonnummer, kostar som
> vanlig sverige taxa)
> email: einand at gmail.com
>
> --
> ubuntu-se mailing list
> ubuntu-se at lists.ubuntu.com
>  https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-se
>
>
>
>
> --
> ubuntu-se mailing list
> ubuntu-se at lists.ubuntu.com
> https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-se
>
>
>


--
// Ein Andersson


More information about the ubuntu-se mailing list