Fler tankar

Anders Wallenquist anders.wallenquist at kreawit.se
Tis Sep 20 02:11:20 BST 2005


Christian Bjälevik wrote:

>
>Förresten, för mig och många är community större än användarförening.
>Det är snarare insikten om något större. Om själva essensen i "humanity
>to others". För mig är man inte med i en förening för att man tillhör en
>gemenskap av individer med ett gemensamt mål. Det är som att säga att
>alla fotbollsfantaster har en gemensam användarförening för att
>försvenska "the football community". Eller varför inte the computer
>community med sina microsoft-hatare, OSX-älskare och linuxanvändare som
>hatar båda lika mycket ;-)?
>  
>
Det finns väldefinierade metoder inom organisationteorin baserade på
transaktionskostnadsteoremet som vi kan använda om vi vill vara riktigt
noga.
vi använder inte ordet community i svenska språket, inte utanför fri
programvaru-förespråkarnas domäner i alla fall. Samfund eller samhälle
använder vi för att beskriva andra saker än användarföreningar, men det
är samma lagar som styr över dessa som användarföreningar. Vi
datoranvändare har haft användarföreningar långt innan Richard M
Stallman gav oss en juridisk beskrivning av användardriven
produktutveckling och Eric S Raymond skrev Bazaaren och Katedralen.

Gemensamma mål är en bra förutsättning för att skapa en användarförening
eftersom det inte är ett avtal som definierar medlemskapet, som annars
är vanligt. Anställningsavtal, medlemskort, licensavtal etc. Den
enskilda medlemmen i en sådan användarförening får definitionsmässigt
inte ägna sig åt exemplarframställning och själv utöka
användarföreningen. Det får däremot vi ;-) Metoden för att skapa ett
nätverk är att börja med vision och gemensamma mål, men det är
medlemskapet som definierar nätverkets gränser.

Vill vi vara noga så har vi "organisationen"/användarföreningen där
transaktionskostnaden är lägre, organisationens gräns där
transaktionskostnaden ökar igen. För att det här skall uppstå så
använder vi oss av elektroniska hjälpmedel. Transaktionskostnaden
uppstår när man registrerar sig på, i vårt fall, webbplatsen. När man är
inloggad minskar trösklar och hinder som utgör transaktionskostnaden.
(redde ut dessa begrepp i en c-uppsats i ekonomi 1996 vill jag minnas,
en tillämpning av Coases terorier på Internet-fenomenet ;-) Det bästa
sättet att få användarföreningen att växa och frodas är att eliminera så
mycket transaktionskostnader som bara är möjligt inom föreningens gränser.


/Anders
More information about the ubuntu-se mailing list