Fler tankar

Anders Wallenquist anders.wallenquist at kreawit.se
Mon Sep 19 22:03:47 BST 2005


Linus Mannervik wrote:

> Anders Wallenquist wrote:
>
>> *Paid* *support* is provided by Canonical Limited and other companies.
>> We encourage
>> other companies to join us in providing *paid* *support* for *Ubuntu*.
>>
>> /Anders
>>
>
> Ja, men inte i form av LoCo-team, vilket det i det här fallet handlar om.

Det kanske inte är LoCo-teamet som är huvudman för supporten utan
medlemmar i LoCo-teamet som är huvudman för respektive kundavtal. Jag
har aldrig påstått att användarföreningen/Loco-teamet skulle vara
huvudman för några avtal. Det måste till en juridisk person för att
kunna sluta avtal i Sverige. Däremot kan jag inte hitta några hinder för
medlemmar i användarföreningen att vara professionellt utövande
individer också, lika lite som det skulle finnas hinder att
användarföreningens webbplats kan vara en informationskanal för
Ubuntu-relaterade tjänster och produkter. Självklart finns det gränsfall
och hur detta går till, kan och har diskuterats och kommer säkert att
diskuteras framöver också. Rätt hanterat så är det en styrka för Ubuntu
och användarföreningen att det finns och att information om
tjänster/produkter sprids.

Finns det bra och tydliga kanaler för information om exempelvis datorer
med förinstallerad Ubuntu så skapar vi också incitament för de
leverantörerna att göra detta. Självklart tar vi emot dessa duktiga
individer med öppna armar i användarföreningen och ger dem stöd och
support för att de skall kunna göra ett gott jobb. Vi skall vara
tacksamma för företag som låter sina anställda arbeta med Ubuntu på
arbetstid. Vi skall vara lika tacksamma över professionella användare
som ägnar sin fritid åt Ubuntu som vi är över amatörer som gör samma
sak. Vi gör det i förvissningen att det gynnar även andra i
användarföreningen som kan köpa datorer med Ubuntu på istället för
Windows. Det är i alla fall en dröm jag har.

/Anders

More information about the ubuntu-se mailing list