ubuntu.se-möte!

Jenny Lööw gothcat at magicalforest.se
Sat Sep 17 19:49:48 BST 2005


lör 2005-09-17 klockan 19:49 +0200 skrev Anders Wallenquist:
> LadyFrost wrote:
> 
> >Ubuntu.se-möte den 17/9-05 kl 17.00 i #ubuntu.se @ freenode
> >
> >Närvarande:
> >Kent Nyberg
> >Linus Mannervik
> >Robin Sonefors
> >Johan Marcusson
> >Linnéa Björk Timm
> >Christian Bjälevik
> >
> >Roller under mötet
> >Ordförande: Robin Sonefors
> >Sekreterare: Linnéa Björk Timm
> >
> >Diskussionsämnen
> >tomt!
> >
> >  
> >
> 
> Tyvärr missade jag mötet, men jag har på maillistan starkt ifrågasatt
> att vi dubblerar ubuntu-användareföreningen i sverige!
> 
> Varför skall vi lägga tid och pengar på mässor, turnéer, SFD om vi
> arbetar åt olika håll. Tycker det är synd att Christian inte kontaktar
> mig trots flera påstötningar.
> 
> Anders Wallenquist
> ubuntulinux.se
> 
> >Fastställda punkter
> >
> >Rapporter:
> >
> >ubuntu-se.org
> >Sidan håller på att sättas upp av Robin Sonefors och Christian Bjälevik. De 
> >har server och domännamn klart, så det är bara buggfixning och tillägg av 
> >tema som är kvar innan den görs officiell. Det kommer att vara en wiki där 
> >man kan bidra med egna idéer, lite lagom ubuntu.no-inspirerat. Jenny Lööw och 
> >Robin Sonefors har fått kontakt at ubuntu-se.org som mailadress, och 
> >admin at ubuntu-se.org går till Christian Bjälevik.
> >
> >Översättarna
> >Vi närmade oss 50% av breezy översatt, men har tappat sedan fler program lades 
> >till. Fler medlemmar har kommit till i gruppen och ett par har avslagits pga 
> >för få översättningar. 
> >Karma-gränsen tas upp, men beslutas vara oförändrad.
> >
> >Dreamhackgruppen
> >DH-gruppen hade inget att rapportera denna gång. De skulle ha möte efter detta 
> >möte och återkomma med information på nästa möte om två veckor. (många möten 
> >i det här LoCot)
> >
> >SFD-gruppen
> >SFD var den 10 september, och i Linköping försökte LoCot organisera ett 
> >evenemang. Detta blev dock framflyttat till ett evenemang ett par dagar 
> >senare, på Östgötaforum. De delade ut hundratals ubuntu-skivor och en hel del 
> >TheOpenCD. De berättade även för alla de kom åt om ubuntu och fri mjukvara. 
> >Responsen var ganska god, flertalet verkade intresserade av vad de hade att 
> >säga. "Någon annan jobbade (ideelt) med att skänka grejer till någon skola i 
> >afrika. Hon blev heltänd på att skicka dit datorer med ubuntu, istället för 
> >windows." SFD-eventet kan alltså anses vara lyckat :)
> >
> >När är nästa möte?
> >kl 17.00 svensk tid 1/10-05 i #ubuntu.se @ freenode
> >
> >  
> >
> 
> 
Nu är det så att vi har startat ett LoCo-team som är godkänd av
Community Council. Och vi _vill_ ha en egen epost-lista och vi vill ha
möten på irc, precis som alla andra officiella team!

/Jenny Lööw
Kontaktperson för det Svenska LoCoteamet (som är godkänt av Community
Council)

More information about the ubuntu-se mailing list