Möte 1/10, kl 17

Linus Mannervik linus at webbform.net
Sat Okt 1 19:19:14 BST 2005


== Närvarande: ==
  * RobinSonefors (ozamosi)
  * LinnéaBjörkTimm (LadyFrost)
  * LinusMannervik (bonvenon)
  * ChristianBjälevik (Nafallo)
  * KentNyberg (kent)
  * LP (EllPee)

== Roller under mötet ==
  * Ordförande: RobinSonefors
  * Sekreterare: LinusMannervik

== Diskussionsämnen ==

=== Karmagränsen för översättare ===
Under mötet beslutades att bedömningen av "medlemskap" i 
översättargruppen ska var individuell.

=== Kubuntu/Edubuntu/Xubuntu ===
Beslut togs om att kubuntu/edubuntu/xubuntu inte på något sätt utesluts 
ur verksamheten. I hur stor utsträckning dessa kommer att behandlas 
kommer snarare vara en fråga om kunskap, intresse och ork.

=== Informationsmaterial ===
LinusMannervik kommer att påbörja arbetet med "Presentation av Fri 
mjukvara" med DFSG (http://www.debian.org/social_contract) som 
huvudsaklig referens. Informationen kommer att vända sig främst till 
nyblivna Ubuntu-användare och intresserade icke-Ubuntu-användare.

=== CD-/DVD-distribution ===
Det finns möjlighet att distribuera skivor lokalt, men ytterligare en 
sådan distributionskanal enses i det här fallet överflödig och allt för 
energikrävande. Det finns redan andra distributörer tillgängliga.

=== ubuntu-se.org ===
Under mötet hölls en livlig diskussion om ditten och datten.

Det mest konstruktiva som kom fram var LinnéaBjörkTimms förslag på en 
meny med menyval för de olika Ubuntu-varianterna (Kubuntu, Edubuntu och 
Xubuntu) som skulle leda till en informationssida för respektive 
variant. Samma LinnéaBjörkTimm ville även ha en utloggningslänk lätt 
tillgänglig på sidan.

RobinSonefors och LinusMannervik anses vara ansvariga för wikins 
fortsatta (?) välmående.


== Rapporter ==
=== Dreamhackgruppen ===
''ChristianBjälevik rapporterar i JennyLööws frånvaro:''
Järnpaketet är det minsta bås man kan ha (5 kvm, 5 besökskort osv.) Det 
kostar vanligtvis 15000, men vi får det för 10000.

== Nästa möte ==
'''112/11-05 kl 18:00 svensk tid (GMT +1)'''
More information about the ubuntu-se mailing list