SV: Re: SV: Re: Mötesprotokoll 23/11 -05

Christian Bjälevik nafallo at magicalforest.se
Sat Nov 26 10:31:45 GMT 2005


On lör, 2005-11-26 at 06:07 +0100, Thore wrote:
> Jag ansökte om medlemskap i översättarteamet den 16e november.
> Jag har ännu inget svar från herr nafallo fått. 
> 
> Ska man vara en admin är det väl inte för mycket begärt att denne
> admin kollar sin inbox på mailen då och då?
Var 5:e minut när jag inte gör annat.

> Sedan om man ska vara principfast så har ingen som inte varit
> närvarande vid ett möte rätt att hindra de beslut som tagits enligt
> mötet
> men såväl att lägga in kommentarer. Jag har ödmjukt erbjudit mig att
> vänta till nästa möte trots att det bär mig emot rent principfast.
Varför skulle man inte få lägga kommentarer på vad som beslutats på ett
möte? Det är som att säga att debattartiklar om beslut tagna på
kommunfullmäktige inte bör finnas till. Har vi inte demokrati i det här
landet?

> Och om du nu har bortsett från det mail jag skrivit och bortsett från
> att kontrollera de översättningar jag gjort så ser jag det nästan som
> försummelse. 
Se det hur du vill. Jag har skrivit i ett tidigare mail hur det ligger
till. Jag kan inte ha ett intresse för allting hela tiden när det finns
andra roligare OCH viktigare saker att göra. Det är för mig ett faktum.

> Målet med att vara med i översättargruppen ser jag som den att man
> försöker översätta så mycket som möjligt. Därför ställer jag mig
> delvis frågande till ditt inlägg att du administratör men inte verkar
> ha för mål att aktivt översätta. 
För mig är målet att ha roligt, göra kvalitativa översättningar för att
få Ubuntu att rocka desto mer och framförallt för att man vill översätta
själv. Jag får mina dagar när jag ägnar en hel dag åt översättning. Jag
har dock mer än så att göra. Det kallas prioriteringar. Jag gör oftast
mina i slutet av en utvecklingsperiod, när det finns mindre att göra på
andra ställen.

> Roade mig med att kolla hur mycket folk i översättargruppen har
> översatt.
> 
> Om man kommer ihåg att jag i datasammanhang kallas Freezeman och ser
> på listan så kommer jag på god 2:a plats även om jag inte ingår i
> översättarteamet vilket nafallo inte noterat då jag sökte om att bli
> medlem för jag har fortfarande varken fått avslag eller beviljande om
> inträde i översättarteamet.
Och det säger vad om kvalitén på dina strängar? :-) Jag kollar på vad du
översätter när jag väl kollar, inte på HUR MYCKET du översätter.

> Daniel Nylander (yeager) Karma: 57773
> Freezeman (analogi2003)Karma: 2647
> Christian Bjälevik (nafallo) Karma: 1394
> Robin Sonefors (ozamosi) Karma: 663
> Linus Mannervik (linus) Karma: 545
> Mattias Carlsson (mattias-carlsson-swe) Karma: 408
> HerJ (herj) Karma: 341
> André Dahlqvist (andre-bugs) Karma: 337
> Linnéa Björk Timm (ladyfrost) Karma: 235
> Ben Jorgensen (ben72) Karma: 228
> Petter Flensburg (petter-flensburg) Karma: 152
> Patrik Johansson (patrikjj) Karma: 133
> Jenny Lööw (gothcat) Karma: 91
> Jonas Björk (jonas-trinix) Karma: 85
> Anders Wallenquist (aw) Karma: 67
> Martin Belkert (martin-belkert) Karma: 8
> Samuel Lidén Borell (samuellb) Karma: 2
> johan (johan-postbox) Karma: 0
> Paulo Kiefe (paulo-kiefe) Karma: 0
> Hannes Jensen (hannesj-operamail) Karma: 0
> 
> Men jag kanske har missförstått målet med översättarteamet...
> Det var tydligen inte översättning som var målet, utan att hålla en
> liten kunglig här för inbördes beundran.
Inte för mig vilket förhoppningsvis framgår av tidigare svar i detta
brevet.

> Så det vore kanske inte för mycket begärt att en admin kollar sin mail
> åtminstone en gång i veckan och kollar upp dem som gör en ansökan om
> medlemskap innan denne sågar dem det berör. Ett litet mail där du
> nämner att du överhuvudtaget fått mail från mig kunde ha underlättat.
Jag har inte sågar någon på länge. Jag har haft annat för mig. Saken var
att jag gick in och skulle göra dig till admin när jag såg att du inte
var medlem. Detta medans jag läste ircloggen över mötet jag glömde bort.

> I mötesprotokollet framgick inte att jag nämde för alla på mötet att
> jag var Freezeman på launcpad, och jag antar att detta var avgörande
> för att de närvarande godkände mig.
Jag kan inte svara för hur det beslutades. Jag kan dock säga att jag
hade kommit med samma invändning på mötet om jag kommit ihåg att det var
ett sådant.

> //Thore aka Freezeman
Småbittra hälsningar /C (som e-postat LadyFrost om att få bli vanlig
medlem i översättarlaget baserat på all denna negativa kritik han hellre
slipper i ett forum som är meningen att symbolisera vad Ubuntu står för)
-- 
Christian Bjälevik <admin at ubuntu-se.org>
-------------- next part --------------
En bilaga som inte var text, skiljdes ut...
Namn       : inte tillgänglig
Typ       : application/pgp-signature
Storlek: 189 bytes
Beskrivning: This is a digitally signed message part
URL        : https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-se/attachments/20051126/9028fe62/attachment.pgp 


More information about the ubuntu-se mailing list