OT Intrebare de MySQL

Silviu Bojica bojicas at gmail.com
Wed Jan 11 11:53:35 GMT 2006


SELECT b.adresa
FROM Tabela1 a, Tabela2 b
WHERE a.numele = b.nume AND a.accept = 'da'

On 1/11/06, Christian Eichert <moga at mx.homelinux.org> wrote:
> Am doua Tabele
>
> Tabela1
> | nr  | Numele    | Accept
> | 1   | Ion      | da
> | 2   | gheorge    | nu
> | 3   | mihai     | nu
> | 4   | petrica    | nu
> | 5   | nicolae    | da
> etc
>
> Tabela2
> | Nume | Adresa
> |-------|-------
> |Ion  | ....
> |Susi  | .....
> |Mihai | .....
> |stoian | ...
> |anna  | ...
> |petre | ...
> etc
>
> vreau sa selectez adresele la toti cei din tabela 2 care au dat accept.
>
> E bine asha:
>
> SELECT DISTICT Tabela1.Adresa
>     FROM Tabela1
>     WHERE Tabela1.Numele=Tabela2.Nume
>     AND Tabela1.Accept="da"
>
> ce parere aveti?
>
>
>
>
>
> --
> ubuntu-ro mailing list
> ubuntu-ro at lists.ubuntu.com
> http://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-ro
>
>
>
>


--
Silviu D. BojicaMore information about the ubuntu-ro mailing list