<HTML><BODY style="word-wrap: break-word; -khtml-nbsp-mode: space; -khtml-line-break: after-white-space; "><DIV><DIV>On Mar 23, 2007, at 7:56 PM, Łukasz wrote:</DIV><BLOCKQUOTE type="cite"> <DIV class="Section1"><P class="MsoNormal"><FONT size="2" face="Arial"><SPAN style="font-size:10.0pt; font-family:Arial">Ja się chcę stąd wypisać… nie chcę otrzymywać maili… jak to uczynić? <O:P></O:P></SPAN></FONT></P> </DIV></BLOCKQUOTE></DIV>Na stronie <A href="https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-pl">https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-pl</A> znajdziesz odpowiednie instrukcje.<BR><DIV><BR class="khtml-block-placeholder"></DIV><DIV>Pozdrawiam,</DIV><DIV>Mateusz Drożdżyński</DIV></BODY></HTML>