Przechwytywanie obrazu wideo z webcamerki

Krzysztof Walo kwalo w o2.pl
Pon, 1 Mar 2010, 07:12:23 GMT


On Sun, 2010-02-28 at 20:53 +0100, SabAT wrote:
> Starałem się utworzyć takiego grabera z użyciem implementacji 
> video4linux w C/C++ jednak dogadanie się z tym interfejsem okazało
> siÄ™ 
> zbyt czasochłonne.

Jeśli bawisz się w programowanie, możesz wypróbować libopencv
( http://opencv.willowgarage.com/wiki/ ).  Posiada dość prosty interfejs
do gadania z kamerkÄ… i bindingi do Pythona.
-------------- następna czę¶ć ---------
Załącznik, który nie był tekstem został usunięty...
Name: nie znany
Type: application/pgp-signature
Size: 197 bytes
Desc: This is a digitally signed message part
Url : https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-pl/attachments/20100301/d3b634fb/attachment.pgp 


Więcej informacji o li¶cie dyskusyjnej ubuntu-pl