Przechwytywanie obrazu wideo z webcamerki

SabAT geek w pino.pl
Nie, 28 Lut 2010, 19:53:53 GMT


Witam

Czy ktokolwiek zna jakikolwiek graber dla poszczególnych klatek 
strumienia wideo z internetowej kamerki?

Chciałbym utworzyć aplikację zdolną do przechwytywania wybranych klatek 
z takiego strumienia i zapisywania jako osobnych (kolejnych) plików 
graficznych, np. JPG, PNG, ewentualnie BMP etc.

Starałem się utworzyć takiego grabera z użyciem implementacji 
video4linux w C/C++ jednak dogadanie się z tym interfejsem okazało się 
zbyt czasochłonne.

-- 
Pozdrawiam
Krzysztof Mularski


Więcej informacji o liście dyskusyjnej ubuntu-pl