Automatyzacja łaczenia telnet... :/

Marcin Kasperski Marcin.Kasperski w softax.com.pl
Śro, 17 Paź 2007, 16:20:55 BST


"Damian Kmiecik" <d0zoenator w gmail.com> writes:

> > Moja sugestia: nie używaj programu telnet. Napisz sobie skrypt
> > w perlu przy użyciu Net::Telnet, albo w pythonie przy pomocy
> > telnetlib.
>
> A czy jest jakaś biblioteka implementująca telnet w C++ albo C?

Na pewno. Na pewno wiele. Nie polecę żadnej, bo programowanie tego
typu rzeczy w C++ jest zupełnym overkillem.

Tak na zachętę przykłady z standardowej dokumentacji

(perl)
   #!/usr/bin/perl

   my ($forecast, $t);

   use Net::Telnet ();
   $t = new Net::Telnet;
   $t->open("rainmaker.wunderground.com");

   ## Wait for first prompt and "hit return".
   $t->waitfor('/continue:.*$/');
   $t->print("");

   ## Wait for second prompt and respond with city code.
   $t->waitfor('/city code.*$/');
   $t->print("BRD");

   ## Read and print the first page of forecast.
   ($forecast) = $t->waitfor('/[ \t]+press return to continue/i');
   print $forecast;

   exit;

(python)

   #!/usr/bin/python
   import getpass
   import sys
   import telnetlib

   HOST = "localhost"
   user = raw_input("Enter your remote account: ")
   password = getpass.getpass()

   tn = telnetlib.Telnet(HOST)

   tn.read_until("login: ")
   tn.write(user + "\n")
   if password:
     tn.read_until("Password: ")
     tn.write(password + "\n")

   tn.write("ls\n")
   tn.write("exit\n")

   print tn.read_all()
Więcej informacji o liście dyskusyjnej ubuntu-pl