[ot] zfs - co to takiego?

Przemyslaw Kujawski prkujawski w tyszkiewicz.edu.pl
Czw, 1 Lut 2007, 22:57:04 GMT


On 22:06 Fri 19 Jan     , Przemysław Kulczycki wrote:
> Jeszcze jedna dobra lektura:
> http://www.meetbsd.org/papers/meetbsd2006.dawidek-zfs.pdf
> Prezentacja gościa który portuje ZFSa do FreeBSD.

To ten ludek od journala we FreeBSD? ;-)
-------------- następna część ---------
Załącznik, który nie był tekstem został usunięty...
Name: nie znany
Type: application/pgp-signature
Size: 189 bytes
Desc: Digital signature
Url : https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-pl/attachments/20070201/21466922/attachment.pgp 


Więcej informacji o liście dyskusyjnej ubuntu-pl